Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території в межах вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві

Дата: 10.05.2024 11:41
Кількість переглядів: 26

Публікація в розділі "Оголошення" від 28.02.2024

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території  в межах вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві

 

1.Замовник:

Жидачівська міська рада

81700, Львівська область, Стрийський район, м. Жидачів,

вул. Шашкевича М., 2

Ел. пошта: meriya.zhydachiv@i.ua

Тел. 03239-31151

Офіційний вебсайт: https://zhidachiv-miskrada.gov.ua/

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка деталізує положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель.

Підставою для розроблення детального плану території в межах вулиці Шашкевича М. в м. Жидачеві (далі ДПТ) є:

- Рішення Жидачівської міської ради від 16.11.2023 № 2330 "Про надання дозволу на розроблення детального плану територiї в районі вул. Шашкевича М. у м.Жидачеві."

При розробці ДПТ врахована містобудівна документація - Генеральний план м. Жидачева, розроблений ДП ДІПМ "Містопроект" (м. Львів), затверджений у 1994 році;

ДПТ виконано у відповідності з діючими законодавчими та нормативними документами, серед яких основні:

Закони України: "Про регулювання містобудівної діяльності", «Про стратегічну екологічну оцінку»;

Земельний кодекс України;

ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»;

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту»;

ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування  та забудови населених пунктів»;

Постанови КМУ :

«Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»від 01.09.2021 р. №926;

 «Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території» від 02.06.2021 року № 654.

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проектом ДПТ визначається деталізація планувальної структури та типу забудови на проектованій території, яка віднесена до сельбищних утворень, що включає житлову і громадську забудову.

Тут заплановано:

- будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на ділянці №1 та двоповерхового житлового будинку з мансардним поверхом на ділянці №2 по вул. Щашкевича М.  зі зміною цільового призначення земельної ділянки;

- формування благоустрою.

ДПТ не передбачається розміщення першої та другої категорій видів планованої діяльності та об’єктів, стосовно яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст. 3  ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля".

4. Інформація про ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Збільшення негативного впливу на здоров'я населення внаслідок реалізації рішень проекту ДПТ не очікується, оскільки викиди, скиди, утворення та поводження з небезпечними речовинами, а також збільшення рівня шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не передбачаються.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть виключно в процесі будівництва від автотранспорту та будівельної техніки, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва та ремонтам доріг і мостів в Україні.

Негативний вплив на кліматичні фактори, у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів, є незначний, звичайний для міста. Внаслідок реалізації рішень проекту змін до ДПТ додаткові викиди парникових газів очікуються виключно від автотранспорту та у звичайних для проведення будівельних робіт концентраціях.

б) для територій з природоохоронним статусом:

В межах проекту ДПТ та на прилеглих територіях об’єкти ПЗФ відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Зважаючи на географічне положення проектованої території та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров'я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Проектним рішенням ДПТ визначається параметри нового будівництва по вул. Щашкевича М.:

житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення на ділянці №1 та двоповерхового житлового будинку з мансардним поверхом на ділянці №2 зі зміною цільового призначення земельної, враховуючи ініціативу та інтереси потенційного інвестора – власників земельної ділянки.

Альтернативою пропозицій проекту ДПТ є різні варіанти розміщення нової забудови,  трасування під’їзду до неї та розміщення гостьової автостоянки, які мають бути розглянуті на громадських слуханнях.

В разі не затвердження ДПТ і відповідно заперечення нового будівництва виключається ефективне використання територій міста, створення нового об’єкту житлового будинку з приміщеннями громадського обслуговування та створення умов для потенційних інвесторів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під кожний об’єкт будівництва необхідно попередньо виконувати індивідуальні інженерно-геологічні вишукування.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність будівельним і санітарним нормам, законодавству у сфері містобудівної діяльності, охорони історичної спадщини, навколишнього середовища тощо. Для розробки звіту про стратегічну екологічну оцінку передбачається використовувати статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Негативні наслідки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап будівництва) - шум, вібрація, пил та утворення будівельного сміття під час будівництва, прокладання інженерних мереж та проїздів. Тому необхідно передбачити заходи для організації будівельного процесу.

Згідно з характером наміченого використання і планувальної організації території передбачити здійснення заходів по інженерній підготовці території, а саме: вертикальне планування території та поверхневе водовідведення. Схему інженерної підготовки території та вертикального планування розробити на топопідоснові масштабу 1:500 (1000). На схемі привести напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

8.1. Зміст та основні цілі проекту ДПТ, його зв'язок з іншими документами державного планування.

8.2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо проект ДПТ не буде затверджено.

8.3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу.

8.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються проекту ДПТ, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом.

8.5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються проекту ДПТ, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки проекту.

8.6. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання проекту ДПТ.

8.7. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

8.8. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання проекту ДПТ, для довкілля, у тому числі для здоров'я населення.

8.9. Резюме нетехнічного характеру інформації.

 

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

81700, Львівська обл., Стрийський р-н, м.Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада,  тел./факс. (03239)31-151, 

e-mail: zhidachiv-miskrada.gov.ua.

Відповідальна особа - начальник відділу архітектури та містобудування Людкевич Л.В.

Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Жидачівська міська рада .

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення.

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень