Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

2021 рік

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК

 

I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Жидачівська міська територіальна громада створена 24 листопада 2020 року. До складу громади увійшли Жидачівська міська рада та 4 сільські ради: Бережницька, Вільховецька, Зарічанська та Млиниська, а загалом 18 населених пунктів. Площа громади складає 182,7 кв.м, а чисельність населення 17 953 осіб.

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджет міської територіальної громади містить надходження і витрати на виконання повноважень органу місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету. Це означає, що повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу його надходжень на відповідній території.

Надходження бюджету Жидачівської міської територіальної громади передбачають доходи бюджету. Відповідно до ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, визначених законодавством джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Склад доходів бюджету міської територіальної громади визначається Бюджетним кодексом України (ст. 69, 69¹, 71 Кодексу) та законом про Державний бюджет України. Доходи бюджету зараховуються до загального або спеціального фонду бюджету міської територіальної громади відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 13 Кодексу) та закону про Державний бюджет України. У складі надходжень спеціального фонду бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 71 Кодексу). Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді дотацій та субвенцій, затверджуються в законі про Державний бюджет України.

Витрати бюджету міської територіальної громади містять видатки бюджету (ст. 2 Кодексу).

Видатки бюджету міської територіальної громади здійснюються із загального та спеціального фондів бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 13 Кодексу) та закону про Державний бюджет України. У складі витрат спеціального фонду бюджету міської територіальної громади виділяються витрати бюджету розвитку (ст. 71 Кодексу). Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаної зі здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов’язаних із розширеним відтворенням, тощо.

Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу І «Доходи» уточнені планові показники бюджету міської територіальної громади на 2021 рік по доходній частині становили в сумі 173224154,47 грн., в тому числі по загальному фонду – 160546062,47 грн., по спеціальному фонду – 1592000,00 грн. (затверджених розписом), або ж всього 12678092,00 грн. (включаючи інші джерела власних надходжень бюджетних установ в сумі 3074688,67 грн., кошти від продажу землі – 109489,45 грн та офіційних трансфертів – 11086092,00 грн). Фактично надійшло доходів в сумі 173206841,43 грн., в тому числі по загальному фонду – 167484469,19,92 грн., що становить 104,3 % до уточненого плану,  по спеціальному фонду – 5722372,24 грн., що становить 45,1 %.

Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу ІІ «Видатки» уточнені планові показники бюджету міської територіальної громади на 2021 рік по видатковій частині становили в сумі 179061168,00 грн., в тому числі по загальному фонду - 153928104,00 грн., по спеціальному фонду – 25133064,00 грн. Касові видатки за 2021 рік склали в сумі 166210226,52 грн., в тому числі по загальному фонду – 150896054,69 грн., що становить 98,0% до уточненого плану, по спеціальному фонду – 15314171,83 грн., що становить 42,6% до уточнених призначень.

Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу ІІІ «Кредитування» по загальному та спеціальному фонду бюджету Жидачівської міської територіальної громади за 2021 рік дані відсутні, оскільки кредитування не здійснювалось.

Згідно звіту про виконання місцевих бюджетів станом на 01.01.2022 року, а саме розділу ІV «Фінансування бюджету» фінансування у 2021 році здійснювалось за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ, зміни залишків коштів бюджетів, фінансування за активними операціями. По загальному фонду бюджету Жидачівської міської територіальної громади по уточненому розпису згідно звіту профіцит загального фонду у 2021 році затверджений у сумі 9634039,46 грн. (з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості); по спеціальному фонду – згідно звіту дефіцит спеціального фонду у 2021 році затверджений у сумі 9820548,55 грн. (з урахуванням суми міжбюджетних трансфертів, які передаються між місцевими бюджетами різних рівнів або між бюджетами однієї підпорядкованості).

 

II.  ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

 

Основною метою економічного і соціального розвитку Степанківської об’єднаної територіальної громади було, є і буде створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

            Жидачівщина сьогодні – це один з провідних центрів паперової  промисловості України. Завдяки продукції ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», ТзОВ «Монді пекеджінг Бегс Юкрейн» , ТзОВ «Інтер Пак», Жидачівщина відома не тільки в Україні, а й закордоном. Основними підприємствами громади є також ТзОВ «Галпак», ТзОВ «Модерн Пак», ТзОВ «Жидачівське заводоуправління цегельних заводів», ТзОВ «Вуд Індастріс», ТзОВ «Остов Бардс» та ін.

             У 2021 році  відбулося зниження обсягів виробництва  підприємств , що розміщені на території громади.  Пандемія коронавірусу, яка спровокувала зміни розвитку світової економіки (зокрема, зменшення загальної  економічної активності, суттєве падіння цін на ринках, інвестиційна пауза, у т.ч. з боку іноземних інвесторів, втрата ринків збуту, дефіцит фахівців робочих професій, відсутність профільних ВНЗ, падіння виробництва на рівні країни, вплив ринку попиту, фінансові обмеження, висока кількість конкурентів серед виробників ) призвели до негативних наслідків для усієї виробничої сфери, як у країні, так і в Жидачівській міській територіальній громаді.

           Проте, на паперових підприємствах  послідовно реалізовуються довгострокові програми розвитку основних ланок виробництва. Так у компаніях UGPS (Ukrainian Green Packaging Solutions), що є  одним з лідерів на ринку пакувальних рішень в Україні (в групу компаній UGPS входять такі підприємства — МодернПак, Гал-Пак, Дамар, Інтер-Пак) вводяться в експлуатацію нове сучасне обладнання компаній-партнерів: Oppliger S.r.l., BOBST, Gopfert, Solarko, що забезпечує цілодобове виготовлення продукції.

            На промислових підприємствах  постійно удосконалюються сучасні міжнародні системи управління якістю, зокрема, на території громади знаходяться ряд підприємств, які отримали міжнародний сертифікат FSC®: ТОВ «Інтер-Пак Україна» (код ліцензії FSC-C142294), ТОВ «Галпак» (код ліцензії FSC-C138744), ТОВ «Модерн Пак» (код ліцензії FSC-C149708). Успішно розроблена, задокументована та впроваджена система управління якістю у відповідності з вимогами ISO 9001:2015 на підприємствах: ТОВ «Інтер-Пак Україна», ТОВ «Галпак», ТОВ «Модерн Пак».

            Агропромисловий комплекс Жидачівської МТГ, у 2021 році також демонстрував позитивні тенденції. Основу сільськогосподарського виробництва в громаді складають  сільськогосподарські підприємства, зокрема найбільші з них - ТзОВ «Заболотівці», ТОВ «Млин Агро» та 16 фермерських господарства. Для обробітку   використовується 713,47 га землі.

           Проблемною залишається галузь м’ясо-молочного скотарства. Об’єктивними причинами зменшення обсягів виробництва є втрата генетичного потенціалу галузі, її низька рентабельність та збитковість у зв’язку з високою ресурсо- та енергоємністю виробництва. Одним з чинників негативного стану справ у галузі тваринництва є демографічна ситуація на селі. Це природне скорочення сільського населення та процес старіння села.

           Належне функціонування житлово-комунального господарства на території громади забезпечує Жидачівське міське виробниче управління  комунального господарства, МКП «Жидачівводоканал», частково МКП „Жидачівтеплокомуненерго”.

        З метою забезпечення оптимальної діяльності  міських комунальних підприємств надавалась  фінансова допомога на  відшкодування витрат, які виникли у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості послуг тарифам, що встановлювалися виконавчим комітетом міської ради.

         У 2021 році здійснювались роботи з благоустрою прибудинкових територій, поліпшення  зовнішнього освітлення міста, облаштування дитячих і спортивних  майданчиків, вирішувались питання поводження з твердими побутовими відходами.

         Проте залишилось чимало питань, які потребують вирішення, в галузі управління багатоквартирними будинками згідно Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

         У 2021 році ліквідовано міське комунальне підприємство „Жидачівтеплокомуненерго”,  у зв’язку з чим завершено перехід на індивідуальне опалення квартир,  переведено на індивідуальне опалення та на установках з використанням альтернативних джерел організації і установи бюджетної сфери.

         Вагомий обсяг робіт проведено в галузі водопостачання та водовідведення. Зокрема, вдалося завершити роботу з капітального ремонту установок  Деферум № 1 та № 4 для очистки питної води станції знезалізнення водозабору в м. Жидачеві, провести заміну водопроводів на пластикові труби, продовжено будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві „За переїздом”. Також, розпочато капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора методом санації по вул. Д.Галицького діаметром 500 мм, довжиною 250 м та глибиною залягання труб 4-6 метрів за рахунок субвенції, виділеної з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території.

          На благоустрій міста у 2021 році направлено 6980,0 тис. грн, виконання становить 100,0%, на відшкодування різниці в тарифах (МКП «Жидачівводоканал» - 800,0 тис. грн., МКП «Жидачівтеплокомуненерго»  -  131,0 тис. грн) – 931,0 тис. грн, виконано на 100,0 відсотків.

          Жидачівська міська територіальна громада має щільну мережу автомобільних доріг, зокрема комунальні дороги  мають протяжність 96,28 км, з них: гравійне покриття - 48,6 км, піщано-гравійне – 4,3 км, біле шосе – 10,4 км, асфальтне – 32,88 км.

         У 2021 році на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури громади було виділено на загальну суму 1765,2 тис. грн, з них на поточний ремонт – 1219,5 тис. грн, виконано на 99,7 % (загальна площа відремонтованої дороги – 45,4 км), на капітальний ремонт – 545,8 тис. грн, виконано на 53,4 % (на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці  Стрийська в м. Жидачеві – 61,2 тис. грн, тротуару по вул. Шевченка в с. Бережниця – 331,5 тис. грн, виготовлення проектної документації та її експертизи на капремонт вулиць Грушевського, Коцюбинського, Каштанова, проїзду від вул. Бандери до вул. Гайдамацької – 153,0 тис. грн);

          На території громади для забезпечення громадян корисною та цікавою інформацією працює Комунальне підприємство «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ», на фінансову підтримку якого виділено з бюджету громади  609,6 тис. грн.  Місцеве  ФМ-мовлення сприяє розвитку локального мовлення, а також оперативному інформуванню мешканців про надзвичайні ситуації.

 

III. ДОХОДИ  

 

           До загального фонду бюджету МТГ надійшло 105088,5 тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 107,5 відсотка до плану звітного періоду – 97782,9 тис. грн. Бюджет перевиконано на 7305,6 тис. грн.

          Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 58,7 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 61718,2 тис. грн, що становить 107,6 відсотка до плану звітного періоду .

           За 2021 рік до бюджету МТГ надійшло місцевих податків та зборів в грошовому виразі 35144,9 тис. грн, їх частка в загальному обсязі надходжень становить 33,4 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 106,6%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 18355,5тис. грн або 105,3%; 

*  виконання плати за землю  в цілому становить 16183,2 тис. грн або 108,1%;  

*  виконання податку на нерухоме майно становить 535,2 тис. грн або 104,7%.

           Плати за надання адміністративних послуг надійшло 1080,0 тис. грн при плані звітного періоду 963,0 тис. грн, виконання – 112,2 відсотка; від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –595,4тис.грн, виконано на 100,9 відсотка; податок на прибуток установ – 291,6 тис. грн, виконано на 100,0 відсотка; рентна плата за використання інших природних ресурсів – 431,1 тис. грн, виконання – 116,6 відсотка; адміністративні штрафи та штрафні санкції – 419,9 тис. грн; інші надходження до бюджету МТГ надійшли в сумі 15,1 тис. грн.

         Акцизний податок в цілому надійшов в сумі 5334,1 тис. грн при плані 4776,1 тис. грн, виконання становить 111,7 відсотка до планових призначень 2021 року. З них:

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцих товарів (пальне) виконано  на 115,7% або 846,9 тис.грн.;

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) виконано на 118,5% або 2877,4 тис.грн.;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі піакцизних товарів (алкоголь, тютюн) виконано на 99,6 % або 1609,8 тис. грн,  недоотримано 5,9 тис. грн.

        Державне мито надійшло в сумі 58,3 тис. грн при плані звітного періоду 70,0 тис. грн, недоотримано 11,7 тис.грн.

                До загального фонду бюджету МТГ надійшло 62396,0 тис. грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,4 відсотка до планових призначень – 62763,2 тис. грн, з них:

- базової дотації з державного бюджету – 1799,8 тис. грн;

- освітньої субвенції з державного бюджету – 52377,3 тис. грн;

- субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1461,0тис.грн;

- дотація місцевого  бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 786,2 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1409,6 тис. грн, з них повернено в обласний бюджет 25,24375тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 422,398 тис. грн, з яких повернено 0,19171тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 484,0 тис. грн, з них повернено 24,58553тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 796,7 тис. грн,з яких повернено в обласний бюджет 1,9113тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок  бюджетного періоду – 84,55 тис. грн;

- інші субвенції з місцевих бюджетів на загальну суму 2826,4 тис. грн, а саме з обласного бюджету – 1345,00 тис. грн; з Стрийського районного бюджету – 1000,0 тис. грн; з Гніздичівського селищного бюджету – 263,8 тис. грн; з Журавненського селищного бюджету – 181,6 тис. грн; з Ходорівського міського бюджету – 36,0 тис.грн.

          До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 5722,4 тис. грн, податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 299,7 тис. грн, виконано на 130,3 відсотка;

*грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 89,6 тис. грн;

*надходження коштів від втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 21,0 тис. грн;

* власні надходження бюджетних установ – 4542,2 тис. грн., а саме:

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством становлять 1467,5 тис. грн, в тому числі по галузі освіти надійшло 1155,7 тис. грн, по галузі культури – 25,6 тис. грн, органи управління – 248 тис. грн та соціальний захист – 38,2 тис .грн;

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ становлять 3074,7 тис. грн (благодійні внески, гранти та дарунки – 2555,5 тис. грн), в тому числі по галузі освіти – 2787,4 тис. грн, по галузі культури- 210,8 тис. грн, органи управління – 73,5 тис. грн та фізична культура – 3,0 тис. грн.

 

IV. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

             За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади в обсязі 166210,2 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 150896,0 тис. грн, по спеціальному фонду на суму 15314,2 тис. грн.

             В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 65,0 відсотків або 98153,4тис.грн.Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва) становлять 16,3 відсотка від загального обсягу видатків або 24524,4тис.грн. Інші видатки складають 18,7 відсотка або 28218,2 тис. грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство, субвенція іншим бюджетам та інші.

        

КПКВКМБ 0100 «Державне управління»

          

             Видатки державного управління склали 18037,3 тис. грн (утримання апарату  міської ради – 14929,3 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта – 477,2 тис. грн, у сфері культура – 497,8 тис. грн, органів у сфері фінансів – 1363,1 тис. грн, інша діяльність у сфері державного управління - 769,9 тис. грн), що становить 97,5 відсотка від планових призначень звітного періоду (18493,3 тис. грн) та 12,0 відсотка від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  15922,6 тис. грн -  на оплату праці з нарахуваннями (99,1 відсотки планових призначень 16062,9 тис. грн). Неосвоєні бюджетні асигнування по заробітній платі по причині наявності 4-х вакантних посад в апараті міської ради.

           В повному обсязі проведено розрахунки за спожиті  енергоносії, що в грошовому виразі складає 1364,2 тис. грн  (82,4 відсотків планових призначень - 1656,3 тис. грн), тобто залишок бюджетних асигнувань на  оплаті комунальних послуг утворився по причині відшкодуванням комунальних послуг  орендарями.

         Інші видатки виконані в сумі 750,5тис.грнпри плані 774,1 тис. грн у зв’язку з відсутністю фінансових зобов’язань.

         По спеціальному фонду використано 210,4 тис. грн на придбання предметів та матеріалів, поточний ремонт примішення міської ради за рахунок здачі в оренду приміщень адмінбудинку.

 

КПКВКМБ 1000 «Освіта»

 

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  98153,4 тис. грн, що  становить 98,1 відсотка планових призначень – 100006,9  тис. грн та 65,0 відсотка від загального обсягу видатків загального фонду. З них: 88350,8 тис. грн - на оплату праці з нарахуваннями при плані 88999,2 тис. грн.  В повному обсязі неосвоєні бюджетні асигнувань  на заробітну плату працівників дошкільної освіти  у зв’язку із оплатою на період карантину 2/3 заробітної плати, по закладах загальної середньої освіти - економія заробітної плата кочегарів у зв’язку із відтермінуванням опалювального сезону до 12.11.2021 р.

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету видатки проведені на заробітну плату з нарахуванням на неї педагогічним працівникам в сумі 52192,8 тис. грн. при її надходженні в сумі 52377,3 тис. грн. залишок на кінець року складає 184,5 тис. грн.

            Розрахунки за комунальні послуги та енергоносії установ освіти проведено в повному обсязі в сумі 6476,1 тис. грн при плані 7592,9 тис. грн. Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у звязку із скороченням опалювального сезону.

            Видатки на продукти харчування склали 914,2 тис. грн, при плані 997,6 тис. грн. Неосвоєння бюджетних асигнувань пояснюється зменшенням діто-днів через карантині заходи. Касове виконання по інших кодах економічної класифікації складає 2367,1тис.грн, при плані 2417,2 тис. грн. Неосвоєнні бюджетні асигнування по інших кодах економічної класифікації по установах освіти складають 50,1 тис. грн, які виникли по причині відсутності фінансових зобов’язань.

 

КПКВКМБ 2000 «Охорона здоровя»

 

              На фінансування галузі проведено видатків на суму 9813,8 тис. що  становить 97,2 відсотка планових призначень – 10094,6 тис. грн та 6,5 відсотка від загального обсягу видатків загального фонду.   З них на:

- заробітну плату з нарахуваннями на неї – 2000,0 тис. грн;

- оплату за спожиті енергоносії - 4930,8 тис. грн;

- оплату послуг (крім комунальних) – 66,1 тис. грн

- придбання продуктів харчування та медикаменти – 1737,6 тис. грн;

- безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів – 213,3 тис. грн;

- проведення медичного огляду  призовників – 248,32 тис. грн. (в тому числі за рахунок субвенцій, виділених із бюджету Гніздичівської селищної ради – 133,32 тис. грн, Журавненської селишної ради – 15,0 тис. грн, коштів міської ради – 100,0 тис. грн);

- безоплатне зубопротезування певних категорій населення територіальної громади – 128,3 тис. грн (КТПКВ 2152, реалізація Програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів та зубного протезування певних категорій населення Жидачівської МТГ на 2021-2023 роки 25 особам);

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет - 489,4 тис. грн при плані 557,4 тис. грн, в тому числі за рахунок  цільової субвенції з державного бюджету в сумі 459,4 тис. грн.

 

КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

        

       У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 2173,3 тис. грн, що  становить 99,0 відсотка планових призначень  2196,2 тис. грн та 1,4 відсотка від загального обсягу видатків загального фонду.

         В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за 2021 рік при плані 1422,6тис.грн використано 1402,8тис.грн, з них на оплату праці і нарахування на заробітну плату  використано 1332,6 тис. грн при плані 1338,8 тис. грн. Неосвоєні бюджетні асигнування по заробітній платі в сумі 6,8 тис. грн., у звязку із веденням в штат КУ «Центр надання соціальних послуг» посада перукаря з 01.04.2021р, а фактично зайнята посада з 01.05.2021 р.

         Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносії КУ «Центр надання соціальних послуг» за 2021 рік склали  16,1 тис. грн при плані 29,4тис. грн. Неосвоєні кошти по енергоносіях в сумі 13,3 тис. грн. у звязку із зміною виду опалення в перукарні.

         Інші видатки виконані в сумі 54,1 тис. грн, при плані 54,4 тис. грн, тобто неосвоєно інших видатків  в сумі 0,3 тис. грн через відсутність фінансових зобов’язань.

           На інші виплати населенню скеровано 770,5 тис. грн при плані 773,6 тис. грн. З них, на компенсацію двом особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі– 49,2 тис. грн, надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговій категорії населення – 3,6 тис. грн.

        По КТПКВ 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» касові видатки склали 69,0 тис. грн, з них на реалізацію:

- Програми військово-патріотичного виховання молоді Жидачівської МТГ на 2021-2023 роки – 39,0 тис. грн (два заходи на організацію та проведення наметового табору «Військова школа ім. Героя України Тараса Матвіїва та тактичні змагання з «LASER TAG» серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх закладів та молоді МТГ на військово-медичному вишколі);

- Програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики Жидачівської МТГ на 2021-2023 роки – 30,0 тис. грн (організація та проведення етнофестивалю «Удеч-фест»).

          По КТПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» касові видатки склали 648,7 тис. грн при плані 650,0 тис. грн на реалізацію Програми соціального захисту населення та забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет Жидачівської МТГ на 2021-2023 роки, а саме на:

- одноразову грошову допомогу незахищеним верствам населення – 570,1 тис. грн (275 осіб, з них 105 учасники бойових дій в зоні антитерористичної операції на сході України),

- на переплату періодичних видань газети «Новий час» та «Голос України» особам з обмеженими фізичними можливостями (33 особи) та учасникам бойових дій в зоні АТО (100 осіб) – 41,6 тис. грн,

- на виплату компенсації вартості наданих послуг сімейного відпочинку пораненим учасникам АТО – 22,5 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету,

-  надання адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям з багатодітних малозабезпечених сімей – 14,5 тис. грн за рахунок субвенції з обласного бюджету.

 

КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

 

           На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 8850,5 тис.грн, що становить 97,9 відсотка від планових призначень – 9036,9 тис. грн та 5,9 відсотка від загального обсягу видатків загального фонду.

           З них: 7642,1тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями при плані 7683,2 тис. грн. Неосвоєні бюджетні асигнування по заробітній платі в сумі 41,1 тис. грн. по причині проведення злиття двох народних домів і працевлаштування працівників шляхом переводу, що призвело до економії виплати вихідної допомоги.

          Касове виконання на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ культури складає 399,6тис.грн, при плані 527,1 тис. грн. Неосвоєні бюджетні асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 127,6 тис. грн. у звязку із скороченням опалювального сезону. Видатки по інших кодах економічної класифікації установ культури за 2021 рік  виконані в сумі 808,8тис.грн, при плані 826,6 тис. грн. Недофінансовані видатки по інших кодах економічної класифікації в сумі 17,8 тис. грн. у зв’язку із відсутністю фінансових зобов’язань.

 

КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

 

            В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 3686,8 тис. грн, що становить 99,0 відсотка планових призначень – 3725тис.грн. та 2,4 відсотка від загального обсягу видатків загального фонду.

            На функціонування Жидачівської ДЮСШ використано 2807,5тис.грн, що становить 98,7 відсотка планових призначень –2845,0тис.грн. З них: 2468,1тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями при плані 2469,1тис. грн; 104,3тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії при плані 107,7тис. грн при плані, інші видатки (в тому числі на проведення змагань) - 235,1 тис. грн.

         На підтримку спорту та проведення спортивних заходів в громаді використано  879,3 тис. грн при плані 880,0 тис. грн. З них: футбольній команді «Авангард» ГО СОК «Пульс» для участі в чемпіонаті області по футболу – 750,0 тис. грн та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону у 2021 році здійсненні видатки в сумі 129,3 тис. грн.

 

КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

 

Протягом 2021 року використано на програми в галузі житлово-комунального господарства суму 7911,0 тис. грн, виконання 100 відс. (на організацію благоустрою громади 6980,0 тис. грн, відшкодування різниці між розміром ціни(тарифів) –931,0 тис.грн (МКП «Жидачівводоканал» - 800,0 тис. грн, МКП «Жидачівтеплокомуненерго»  - 131,0 тис. грн).

 

По КПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій» здійснені видатки в загальному фонді в сумі 5,6 тис. грн на уточнення межі детального плану резервної території мікрорайону садибної забудови "За лікарнею" в м. Жидачеві Львівської області.

 

КПКВКМБ 7400 «Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство»

 

           На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури здійснено видатки по загальному фонду в сумі 1219,5 тис. грн. на поточний ремонт доріг, по спеціальному фонду – 545,8 тис.грн на капітальний ремонт доріг (капітальний ремонт тротуару по вул. Шевченка в с. Бережниця – 331,5 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації та її експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Стрийська, Грушевського, Коцюбинського, Каштанова, проїзду від вул. Бандери до вул. Гайдамацької – 214,2 тис. грн).

           По КПКВКМБ 8410 надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 609,6 тис. грн, а саме Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ».

         

Спеціальний фонд

         Видатки  спеціального фонду бюджету Жидачівської територіальної громади за 2021 рік склали 15314,2 тис. грн, що становить 42,6 відсотка планових призначень – 25123,1 тис. грн.

                    В розрізі галузей видатки проведено:

*по установах освіти – на загальну суму 4293,3 тис. грн, з них на харчування учнів пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах, дітей в дошкільних підрозділах та дошкільних навчальних закладах – 883,6 тис. грн, на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи – 235,7 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг – 703,0 тис. грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2470,3 тис. грн;

*по установах культури – 43,7 тис. грн, з них на оплату господарських товарів та оплату послуг – 34,8 тис. грн, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 8,9 тис. грн;

*по установах охорони здоров’я –2081,8 тис. грн.; з них 1600,00 - на придбання кріогенної установки на рідкий кисень КНП «Жидачівська міська лікарня», в тому числі за рахунок субвенції, виділеної зі Стрийського районного бюджету – 1000,0 тис. грн; придбання медичного обладнання – 481,8 тис. грн;

*по установах соціального захисту – 21,2 тис. грн на придбання предметів та матеріалів КУ «Центр надання соціальних послуг» за рахунок надходжень доходів від платних соціальних послуг «Чоловіча та жіноча стрижка», наданих перукарем.

 

КПКВКМБ 7100 «сільське, лісове, рибне господарство та мисливство»

 На здійснення заходів із землеустрою у 2021 році здійснені видатки у спеціальному фонді в сумі  74,8 тис. грн при плані 85,0 тис. грн, виконання 84,5 відс.

 

КПКВКМБ 7300 «Будівництво та регіональний розвиток»

Видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території за 2021 рік використані в сумі 6879,0 тис. грн. при уточненому плані 9786,1 тис. грн, або  70,3 відс.

          На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку за рахунок коштів державного бюджету – 475,6 тис. грн (капітальний ремонт самопливного каналізаційного колектора методом санації по вул. Д.Галицького в м. Жидачеві).

         На виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (обласного) – 1744,7 тис. грн на співфінансування проектів місцевих ініціатив: капітальний ремонт по заміні вікон у Жидачівському закладі загальної середньої освіти  I-III ступенів №1–148,8 тис. грн, капітальний ремонт системи опалення у ЗДО «Барвінок» м. Жидачів – 228,6 тис. грн, капітальний ремонт харчоблоку КНП "Жидачівська міська лікарня" – 217,7 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі Народного дому в с. Млиниська Жидачівської міської ради– 239,2 тис. грн,  капітальний ремонт даху КЗ "Жидачівська міська публічна бібліотека" – 250,0 тис. грн, капітальний ремонт приймального відділення КНП "Жидачівська міська лікарня" по вул. Я.Мудрого,29 в м. Жидачеві 660,4 тис. грн.

 

           У 2021 році проведено касові видатки за рахунок екологічного податку в сумі 339,7 тис. грн на будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «за переїздом» в м. Жидачеві по вулицях Петлюри – 299,7 тис. грн та Стуса – 40,0 тис. грн.

У звіті про бюджетну заборгованість станом на 01.01.2022 року по бюджету Жидачівської міської територіальної громади загального фонду дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду зафіксована дебіторська заборгованість по КТПКВ 7310 «Будівництво обєктів житлово-комунального господарства», з неї прострочена, на суму 559498,32 грн. Заборгованість допущена МКП «Жидачівводоканал» по об’єкту «Будівництво побутової каналізації мікрорайону «Прибережний» вулиць Надбережна, Б,Хмельницького, Опришкувська, Стрийська, Гоголя, провулок Стрийський в м. Жидачів Львівської області». У зв’язку із невиконанням робіт по будівництві каналізації Господарським судом Львівської області видано наказ про примусове виконання рішення стягнути з ТзОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» на користь МКП «Жидачівводоканал».  Проте, на 01.01.2022 року заборгованість залишається непогашеною.

 

V. ФІНАНСУВАННЯ

 

Джерела фінансування по загальному фонду:

* за рахунок  вільного  залишків коштів на 01.01.2021 року - 5274,14092 тис. грн, в тому числі освітньої субвенції – 44,37292 тис. грн, коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)- 2617,863 тис. грн;

  • коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 9634,03946 тис. грн, з них за рахунок вільного залишку загального фонду – 2617,863 тис. грн.

Джерела фінансування по спеціальному фонду:

  • за рахунок залишків на 01.01.2021 року – 186,50909 тис. грн, із них освітньої субвенції – 0,710 тис. грн, бюджет розвитку – 3,5 тис. грн, забрудненню – 111,0 тис. грн, втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 71,29909 тис. грн;
  • коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 9634,03946 тис. грн.

В 2021 році на рахунках у банках вільні кошти бюджету міської територіальної громади не розміщувалися.

Впродовж 2021 року з Єдиного казначейського рахунку на фінансування тимчасових касових розривів бюджету  міської територіальної громади короткотермінові позики не отримувались.

 

VI. КРЕДИТУВАННЯ

 Кредитування по загальному та спеціальному фонду дані відсутні.

 

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

 

          По загальному фонду  з бюджету Жидачівської міської територіальної громади надано субвенцію бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 393,1 тис. грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (3 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища та субвенцію державному бюджету по Програмі забезпечення ефективної діяльності Жидачівської ДПІ ГУ ДПС у Львівській області на придбання поштових марок для відправлення заказних листів юридичним та фізичним особам для сплати в громаду податку за нерухоме майно - 5,0 тис. грн.

        По спеціальному фонду з бюджету Жидачівської міської територіальної громади надано субвенцію Львівському обласному бюджету в сумі 235,0 тис. грн для співфінансування на придбання автобуса «Школярик» для відділу освіти міської ради.

До обласного бюджету повернуто 51,9 тис. грн, із них:

- 25,24375 тис. грн субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції;

- 0,19171 тис. грн субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- 24,58553 тис. грн субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

- 1,9113 тис. грн  субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

 

Додатки додаються.

 

Начальник фінансового відділу                          Ірина НИКОЛИН

 

Аналіз виконання плану по доходах  спеціального фонду за 2021 рік

Аналіз виконання плану по доходах загального фонду за 2021 рік

Аналіз фінансування установ на 2021 рік (спеціальний фонд)

Аналіз фінансування установ на 2021 рік (загальний фонд)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень