Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

Положення про помічника-консультанта депутата ради

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням Жидачівської міської ради

від 11.02.2021р.  № 88

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата

Жидачівської міської ради VІІІ скликання

2020 – 2025 років

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІІ скликання 2020 – 2025 років (надалі – Положення) розроблене відповідно до Законів України „Про статус депутатів місцевих рад” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Положення визначає правовий статус, умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Жидачівської міської ради VІІІ скликання 2020 – 2025 років і регламентує їх права та обов’язки.

1.3. Депутат Жидачівської міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.4. Депутат Жидачівської міської ради самостійно, відповідно до цього Положення, визначає кількість помічників-консультантів.

1.5. Персональний підбір кандидатур помічників-консультантів депутата Жидачівської міської ради, організацію їх роботи здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень та за дії помічників-консультантів.

1.6. Помічником-консультантом депутата Жидачівської міської ради може бути лише громадянин України, який має щонайменше загальну середню   освіту.

1.7. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України та Положенням про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІІ скликання 2020 – 2025 років.

 

2. ПРАВА ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

2.1. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради має право:

- входити і перебувати у приміщеннях Жидачівської міської ради за   пред’явленням   посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

-  одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата Жидачівської міської ради;

-  за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади міста Жидачева, інформувати про них депутата Жидачівської міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

-  за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою   посадових осіб Жидачівської міської ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

3.1. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради зобов’язаний:

-  дотримуватися вимог Конституції України, законодавства     України, а також     Положення     про помічника-депутата Жидачівської міської ради VIIІ скликання 2020 – 2025 років;

-  при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата Жидачівської міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Жидачівської міської ради;

-  за дорученням депутата Жидачівської міської ради вивчати питання,
необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

-  допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

-  допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

-  надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну   допомогу   при   здійсненні   ним   депутатських повноважень.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

4.1. Депутат Жидачівської міської ради подає у міську раду на ім’я міського голови письмове подання (додаток 1 до Положення), в якому вказує кількість помічників-консультантів та їх персональні дані (прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, освіта).

4.2. Особа, яку депутат міської ради пропонує помічником-консультантом подає у міську раду на ім’я міського голови письмову згоду (додаток 2 до Положення) виконувати обов’язки помічника-консультанта депутата міської ради та оприлюднити свої персональні дані, вказує громадянство, освіту, контактні дані і додає два фото розміром 3х4 см.

4.3. Повноваження помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради підтверджується посвідченням, опис якого затверджується рішенням Жидачівської міської ради.

4.4. Міський голова скеровує секретарю міської ради до виконання письмове подання депутата міської ради та письмову згоду помічника-консультанта депутата.

4.5. Секретар міської ради організовує у десятиденний термін виготовлення посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради і реєструє його.

4.6. Повноваження помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради закінчуються разом з закінченням повноважень депутата міської ради, або припиняються за письмовим поданням депутата міської ради чи особисто помічника-консультанта.

4.7. У разі закінчення чи припинення повноважень помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради повинен відповідно до чинного законодавства повернути посвідчення у міську раду (секретарю міської ради).

 5. ЗАКЛЮЧНІ       ПОЛОЖЕННЯ

 5.1. Це Положення діє з моменту його прийняття на час повноважень депутатів Жидачівської міської ради VІІІ скликання 2020 – 2025 років.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться згідно діючого законодавства.

 

Д О Д А Т О К   1

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Жидачівської

міської ради

 

 

 

Жидачівському міському голові

Володимиру ЛЕВКУ

депутата Жидачівської міської ради

_______________________________

                                                                                                                        прізвище

_______________________________

                                                                                                                  ім’я, по батькові

  

П О Д А Н Н Я

 

  Прошу зареєструвати і видати посвідчення ______ помічникам – консультантам

                                                                     (кількість)

депутата Жидачівської міської ради VІІІ скликання 2020 – 2025 років:

 

1.________________________________, громадянство _______, освіта__________.

  прізвище, ім.’я, по батькові

 

2.________________________________, громадянство _______, освіта__________.

 прізвище, ім.’я, по батькові

 

  __________                                                              __________________

          дата                                                                                                 підпис депутата

 

 Д О Д А Т О К   2

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Жидачівської

міської ради

 

Жидачівському міському голові

Володимиру ЛЕВКУ

мешканця __________________

______________________________

                                                                                                                                               місце проживання

______________________________

                                                                                                                                          прізвище 

       ______________________________

                                                                                                                                              ім’я, по батькові

 

______________________________

                                                                                      телефон,адреса електронної пошти

 

 

П И С Ь М О В А   З Г О Д А

 

Я, ___________________________________________, громадянин України, освіта

               (прізвище, і’мя, по батькові)

__________________________________ , даю згоду бути на громадських засадах помічником-консультантом депутата Жидачівської міської ради VІІІ скликання 2020 – 2025 років __________________________________________ та на оприлюднення своїх персональних даних

(прізвище, і’мя, по батькові депутата)

(адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо).

            З правами та обов’язками помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради ознайомлений.

 ___________                                                     ______________

               дата                                                                                            підпис    

            

Д О Д А Т О К 2

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням  Жидачівської міської

ради від 11.02.2021 р. № 88

 

О П И С

посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради

VІІІ скликання 2020 – 2025 років

 

  1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради розміром 112х74 мм двостороннє виготовляється на текстурованому папері.
  2. З обох сторін посвідчення має блакитно-жовте тло (верхня ½ частина посвідчення блакитна, нижня ½ частина – жовта).
  3. На одній стороні посвідчення на блакитній частині розміщений герб України в жовтому кольорі, нижче на жовтій частині напис:

      

ПОСВІДЧЕННЯ № ____

помічника-консультанта депутата

Жидачівської міської ради

VIІІ скликання 2020-2025 р.р.

  1. На другій стороні посвідчення зліва фото, вверху на блакитній частині розміщений герб міста Жидачева, нижче напис (взірець)

 

Барабула

Тетяна Кирилівна

 

помічник-консультант

на громадських засадах

депутата Мирошниченка

Віктора Павловича

Видано 15.02.2021 р.

 

Міський голова___________________ В. Левко

 

  1. Посвідчення засвідчується гербовою печаткою Жидачівської міської ради.

 

 

Положення про помічника- консультанта депутата Жидачівської міської ради VII скликання 2015 – 2020 років

Положення про помічника – консультанта депутата Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015 років


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень