Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 10.06.2024 16:21
Кількість переглядів: 36

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПЧАНИ-ДЕНЬКОВИЧ" 36738335

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

 

Україна, 81734, Львівська обл., Жидачівський р-н, село Пчани

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

 

Планована діяльність передбачає зберігання дизельного палива у двох наземних резервуарах об’ємом по 10 м3 кожен та видачу через одну паливо-роздавальну колонку на території діючого фермерського господарства за адресою 81734, Львівська область, Cтрийський район, Жидачівська міська громада, с. Пчани. Дизельне паливо буде використовуватися для заправки автотранспорту ФГ «ПЧАНИ-ДЕНЬКОВИЧ». Режим роботи господарства 2-змінний, тривалість зміни – 8 годин, 365 робочих днів.

Технічна альтернатива 1.

 

Зберігання нафтопродуктів на товаристві відбуватиметься у двох наземних резервуарах Технічна альтернатива 2.

Як технічну альтернативу можна розглядати встановлення підземних резервуарів для зберігання дизельного палива. Даний варіант здійснення планованої діяльності має потенційно

 

більшу кількість ризиків техногенного та екологічного характеру. Пошкодження підземного резервуару, внаслідок порушення правил експлуатації чи надзвичайної аварійної ситуації, спричинить значне забруднення ґрунту та ймовірно призведе забруднення ґрунтових вод. В той час, пролив з наземного резервуару, за аналогічних обставин, відбудеться на тверде покриття резервуарного парку, що дозволить швидко та ефективно ліквідувати проливання горючого палива, з мінімальними ризиками забруднення ґрунту та ґрунтових вод. Спорудження підземних резервуарів супроводжується значним обсягом земляних робіт на улаштування котлованів, що створює додатковий вплив на ґрунт. Наслідком впливу є переміщення земляних мас, в тому числі порушенню ґрунтово-рослинного шару, порушенню природного рельєфу. Роботи по влаштуванню котлованів спричинять збільшення часу роботи задіяної техніки, в порівнянні з технічною альтернативою 1. Наслідком є збільшення обсягу відходів при будівництві та викидів в атмосферне повітря від роботи будівельних машин. Таким чином, технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, екологічної так із технологічної точок зору і відповідає сучасним вимогам протипожежних, санітарних та екологічних норм. Враховуючи зазначене (незадовільну економічну та екологічну складову встановлення підземних резервуарів), технічна альтернатива 2 не приймається та не розглядається.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

 

Львівська обл. Стрийський р-н Пчани

 

  1. Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

 

Жидачівська міська громада

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Львівська обл. Стрийський р-н Пчани .

Територія діяльності ФГ «ПЧАНИ-ДЕНЬКОВИЧ» знаходиться на орендованій земельній ділянці, за адресою 81734, Львівська область, Cтрийський район, Жидачівська міська громада, с. Пчани. Кадастровий номер 4621585900:04:000:1234. Цільове призначення земельної ділянки – для іншого сільськогосподарського призначення, для обслуговування та реконструкції нежитлових будівель, площею 7,55 га.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Львівська обл. Стрийський р-н Пчани .

Розміщення об’єкта планованої діяльності на інших територіях є недоцільним оскільки діяльність здійснюватиметься в межах існуючого виробничого майданчика, де наявні інженерні комунікації, будівлі та споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування, тому територіальна альтернатива 2 не розглядається.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

 

Соціально-економічний вплив полягає у вирішенні проблеми щоденної потреби в заправці автотранспорту підприємства пальним. Запас дизельного палива, який зберігається в резервуарах дозволяє уникнути залежності від постачальників. В результаті планованої діяльності передбачається створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
 

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

 

Планована діяльність передбачає зберігання дизельного палива у двох наземних резервуарах об’ємом по 10 м3 кожен та видачу через одну паливо-роздавальну колонку на території діючого фермерського господарства. Дизельне паливо буде використовуватися для заправки автотранспорту, тракторів, комбайнів ФГ «ПЧАНИ ДЕНЬКОВИЧ». На майданчику паливо- мастильних матеріалів відбувається приймання, зберігання і заправка транспорту дизельним паливом. Доставка пального здійснюється автотранспортом (автоцистерна). Заповнення кожного резервуару виконується через зливну трубку у нижню частину резервуару. Злив палива здійснюється самопливом (або за допомогою насоса автоцистерни) через фільтри, що запобігають потраплянню механічних домішок у резервуари. Резервуари обладнані системою повернення парів нафтопродуктів при їх заповненні, дихальною арматурою з клапанною системою, технічними пристроями для запобігання переповнення резервуарів при зливі нафтопродуктів. Річне використання дизельного палива становить 66 м3. Також на діючому майданчику передбачається використання існуючого обладнання: - два приміщення для утримання корів та одне для утримання телят, вигульний майданчик (утримується до 600 голів);

 • обладнання для прийому, очистки, переробки та зберігання зерна в кількості 5000 т/рік; - опалювальні котли; - ремонтна майстерня з обладнанням (зварювальний пост, пост газової різки металу, металообробні верстати ); - приміщення кузні.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні, містобудівні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючих державних екологічних нормативних документів, будівельних, санітарних і протипожежних норм: Законодавства України, включаючи Земельний та Водний кодекси України, Кодекс України «Про надра», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про управління відходами», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014. Не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно з наказом Мінприроди від 27.06.2006 № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до «Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», затверджених наказом МОЗ України від 22.02.2019 за № 463, дотримуватись розмірів встановленої санітарно-захисної зони. Висновком державної санітарно- епідеміологічної експертизи   від   27.09.2023   №   12.2-18-4/16793   «Матеріали   з   обгрунтування санітарно-захисної зони для ФГ «ПЧАНИ-ДЕНЬКОВИЧ», що знаходиться за адресою: 81734, Львівська область, Стрийський район, Жидачівська міська громада, с. Пчани, погоджено функціонування господарства із встановленням санітарно-захисної зони від будівель для утримання тварин до найближчої житлової забудови розміром: 45 м у північному напрямку, 35 м у східному напрямку, 70 м у північно-східному напрямку. У інших напрямках дотримання нормативної СЗЗ - 250 м. Обмеженнями впливу на рослинний і тваринний світ є законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об’єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. Основні обмеження, пов’язані із здійсненням діяльності, стосуються наступних соціальних питань: здоров’я населення та його безпеки, стурбованості людей можливим негативним впливом на навколишнє середовище, впливу на зони відпочинку, використання земель.

 

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно до технічної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 1.

 

  • розмір санітарно-захисної зони; • протипожежні розриви між будівлями та спорудами.

 

щодо територіальної альтернативи 2. Аналогічно до територіальної альтернативи 1

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Територія має існуюче планування, під’їзні дороги і шляхи, на майданчику передбачені заходи, на захист ґрунтів та підземних вод від випадкових розливів палива. Розміщення будівель та споруд на території товариства відповідає вимогам протипожежних, санітарних, технологічних та екологічних норм

 

щодо технічної альтернативи 2.

 

Не розглядається, так як інженерна підготовка потребує копання котлованів для встановлення підземних резервуарів для зберігання палива, що тягне за собою фінансові затрати та значним об’ємом земляних робіт.

 

щодо територіальної альтернативи 1.

 

Не розглядається , оскільки об’єкт є вже існуючим та планується продовження його експлуатації

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Не розглядається, оскільки дане місце є оптимальним з точки зору розміщення

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

 

Можливі впливи планованої діяльності об’єкта на довкілля є: • Геологічне середовище: відсутній. • Повітряне середовище: джерелами утворення забруднюючих речовин будуть: дихальні клапани резервуарів з паливом, випаровування при зливі на наливі з цистерн, паливо- роздавальна колонка, опалювальні котли, приміщення для утримання тварин, обладнання для прийому, очистки, переробки та зберігання зерна, зварювальний пост, пост газової різки металу, металообробні верстати, кузня, транспорт. Викиди забруднюючих речовин – оксид заліза, оксид марганцю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, оксид азоту, діоксид азоту, аміак, диметилсульфід, метил меркаптан, діоксид сірки, сірководень, оксид вуглецю, диметиламін, альдегід пропіоновий, кислота капронова, граничні вуглеводні, фенол, метан – у межах гранично-допустимих концентрацій. • Водне середовище: водопостачання товариства здійснюється за допомогою артезіанської свердловини, стічні води відводяться до накопичувачів з подальшим вивезенням відповідно до договору. Не передбачається скиду стічних вод у водойми та потрапляння їх у ґрунтові води. • Ґрунт: можливий вплив від розливу нафтопродуктів у випадку аварії, порушення ґрунтового покриву не передбачено. • Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: вплив на рослинний та тваринний світ не передбачається, заповідні об’єкти в зоні впливу відсутні, шляхи міграції тварин відсутні. • Навколишнє соціальне середовище: підвищення зайнятості місцевого населення, збільшення відрахувань з прибутку у місцевий

 

бюджет тощо. • Навколишнє техногенне середовище – вплив не передбачається. • Клімат та мікроклімат – вплив не передбачається. • Утворення відходів: в результаті діяльності утворюються відходи, які передаватимуться спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених договорів. Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та встановленої СЗЗ та не перевищуватиме їх допустимих значень. • Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення: в межах доступних нормативних значень. Передбачені технологічні рішення, методи керування та застосовані заходи забезпечують дотримання норм діючого природоохоронного та санітарного законодавства

щодо технічної альтернативи 2. Аналогічно до технічної альтернативи 1 щодо територіальної альтернативи 1.

Не розглядається , оскільки об’єкт є вже існуючим та планується продовження його експлуатації

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Не розглядається, оскільки дане місце є оптимальним з точки зору розміщення

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

 

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля; гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;"

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року. Подання запитів щодо надання інформації про величини фонових концентрацій забруднювальних речовин та надання інформації про багаторічні кліматичні характеристики у місці здійснення планованої діяльності.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,

 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації , 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98, envir @loda.gov.ua, (032) 238-73-83, начальник відділу ОВД та СЕО Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації – Сорока Назарій Любомирович

 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 

 

 

 

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень