Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

Інформація про виконання бюджету Жидачівськоїміськоїтериторіальної громади за I – й квартал 2024 року

Дата: 19.04.2024 15:48
Кількість переглядів: 80

Інформація

про виконання бюджету Жидачівськоїміськоїтериторіальної громади

за Iй квартал 2024 року

 

До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ)  за січень-березень 2024 року надійшло 50476,5 тис. грн, з них до загального фонду – 47216,2 тис. грн, до спеціального фонду – 3260,3 тис. грн. В порівнянні зIкварталом 2023 року надходження збільшились на 6011,9 тис.грн, тобто на 13,5 відсотків (до загального фонду – на 3527,2 тис.грн, до спеціального – на 2484,7 тис.грн).

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 35201,5тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 121,2 відсотки до плану звітного періоду – 29048,9 тис. грн. Бюджет перевиконано на 6152,6 тис.грн. В порівнянні з Iкварталом 2023 року надходження збільшились на 5434,6 тис.грн або на 18,3%.

Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 51,7 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 18194,4 тис.грн, що становить 111,8 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 1411,7 тис.грн, тобто на 8,4 відсотка. Ріст надходжень відбувся за рахунок додаткових поступлень від ТзОВ «Остов Бардс» (ПДФО з премії), ТОВ «Сіал пак» та ТОВ «Пакувальна компанія Сидор» (ПДФО з дивідендів), ТзОВ «Вуд індастріс» (ПДФО з додаткового блага), а також за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати та I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

За I-й квартал до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборівв грошовому виразі 13560,8 тис. грн (у порівнянні до 2023 року надходження збільшились на 3521,7 тис.грн або 35,1 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 38,5 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 139,9%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 7184,5тис. грн або 162,0%. В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилось на 2730,8 тис.грн тобто 61,3 відсотка. Збільшення поступлень єдиного податку зумовлено тим, що з серпня 2023 року скасовано спеціальну ставку оподаткування у розмірі 2% і всі платники, які використовували дану ставку автоматично переведені на застосовування системи оподаткування (на відповідну ставку та групу єдиного податку або на загальну систему оподаткування), на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування;

*  виконання плати за землю  в цілому становить 5878,0тис. грн або 115,0%. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшилось на 562,0 тис. грн або 10,6%. Збільшення надходжень зумовлено тим, що зареєстровано нові договори оренди земельних ділянок з  фізичними та юридичними особами, а також відбулась зміна нормативно грошової оцінки земельної ділянки;

*  виконання податку на нерухоме майно становить491,7тис. грн або 358,1%. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилось на 281,5 тис.грн або 133,9 відсотка.

За I-й квартал 2024 року акцизний податок поступив у сумі 1876,5 тис. грн. при плані 1675,0 тис. грн, виконання 112,0%. В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилось на 196,6 тис. грн або на 11,7 %.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 407,1тис.грн при плані звітного періоду 427,0 тис.грн, виконання – 95,3 відсотка. В порівнянні з I кварталом 2023 року збільшилось надходження на 26,3 тис.грн або на 6,9 % .

Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 231,8тис.грн, виконано на 109,1 відсотка. Збільшення надходжень на 13,3 тис.грн або на 6,1 % у порівнянні з січнем-березнем 2023 року.

Податок на прибуток установнадійшов в сумі121,1 тис. грн, виконання – 50,9 відсотка (зменшення надходжень на 108,4 тис.грн); рентна плата за використання інших природних ресурсів – 227,2тис.грн, виконання –187,7 відсотка (збільшення надходжень на 97,4 тис.грн у порівнянні з 1 кварталом 2023 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 564,1тис.грн.

Державне мито надійшло в сумі 18,7тис.грн при плані звітного періоду 10,5тис.грн, виконання 178,3%. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження збільшилось на 7,6 тис.грн, тобто на 68,0 відсотка.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 12014,8 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 98,8 відсотка до планових призначень – 12162,7 тис. грн, з них:

освітньої субвенції – 11550,9 тис. грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 375,1 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 88,8 тис.грн.

       В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження міжбюджетних трансфертів зменшилось на 1907,3 тис.грн або 13,7 відсотка.

До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 3260,3 тис. грн, податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 57,0 тис. грн, виконано на 129,5 відсотка. В порівнянні з I кварталом 2023 року надходження збільшилось на 4,1 тис.грн, тобто на 7,8 відсотка;

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження залишились на тому самому рівні;

* власні надходження бюджетних установ – 519,5 тис. грн(зменшення надходжень на 174,3 тис.грн), з них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 321,9тис.грн (відділ освіти – 249,2 тис.грн, відділ культури – 54,5 тис.грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 18,2 тис.грн);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 147,4 тис.грн (відділ освіти – 2,9 тис.грн, відділ культури– 10,2 тис.грн, Жидачівська міська рада – 134,3 тис.грн);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,4 тис.грн (відділ освіти – 0,4 тис.грн);

- благодійні внески, гранти та дарунки – 49,8 тис.грн (відділ культури – 49,8 тис.грн);

* надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 615,8 тис.грн (ТОВ «Колос – ЛТД»);

* кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 1897,9 тис.грн (Сидор Л.В., Швед В.В.);

* кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, передбачених пунктом 6-1 розділу Х «Перехідні положення «Земельного кодексу України» - 167,8 тис.грн (Одноріг Ю.І.).

За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади  в обсязі 43347,2тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 41366,9тис.грн, по спеціальному фонду на суму 1980,3тис.грн.

В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 63,5 відсотків або 26269,1тис.грн.Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 17,0 відсотків від загального обсягу видатків або7034,4тис.грн. Інші видатки складають 19,5 відсотків або 8063,4тис.грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство,субвенціяіншим бюджетам та інші.

Видатки  державного управління  склали 5419,7тис.грн (утримання апарату  міської ради –4425,8 тис. грн, керівництво і управління у сфері міської ради - 292,0 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіти-138,8 тис.грн тау сфері культура –154,4 тис. грн,керівництво і управління органів у сфері фінансів–408,7 тис. грн), що становить 93,0 відсотка від планових призначень звітного періоду (5828,1тис.грн) та 13,1 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  4902,9тис.грн  -  на оплату праці з нарахуваннями (98,9 відсотків планових призначень4956,9 тис.грн), 360,4тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (56,7 відсотків планових призначень), інші видатки – 156,4тис.грн.В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 252,8 тис. грн, тобто на 4,9 відсотків.

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  26269,1тис. грн, що  становить 85,2 відсоткавід планових призначень звітного періоду – 30846,1тис.грн. З них:21603,8тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(83,7 відсотків планових призначень); 3647,5тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(95,3 відсотки планових призначень); 634,8тис.грн – на продукти харчування; 378,2тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшились на 2110,9 тис. грн, тобто на 8,7 відсотків.

На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків на суму 3166,2тис.грн, що становить 62,8 відсотків від планових призначень звітного періоду (5040,2тис.грн). В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшились на 904,7 тис. грн, тобто на 40,0 відсотків.

На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 2113,7тис.грн, що становить 84,1 відсоток від планових призначень звітного періоду–2514,3 тис. грн. З них: 1939,4тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(90,3 відсотки планових призначень); 152,1тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(51,3 відсотки планових призначень); 22,2тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 134,5 тис. грн, тобто на 6,8 відсотків.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 994,7тис.грн, що становить 62,4 відсотка від планових призначень звітного періоду (1593,8тис.грн). В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшились на 510,8 тис. грн, тобто на 205,6 відсотка.

В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за три місяці поточного року при плані 500,0тис.грн використано 471,2 тис.грн, що становить 94,2 відсотка від планових призначень звітного періоду них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 456,6тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв–12,3 тис. грн,інші видатки –2,3 тис. грн.

На інші виплати населенню скеровано 501,4 тис. грн при плані 1016,0 тис. грн, що становить 49,4 відсотка від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 430,9 тис. грн, тобто у 7 разів.

В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 759,8тис.грн, що становить 86,1 відсотка планових призначень – 960,3тис.грн. В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 28,4 тис. грн, тобто на 3,9 відсотка.Видатки використано на функціонування Жидачівської ДЮСШ. З них: 691,0тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 12,3 тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії,  на проведення змагань–40,4 тис. грн, інші видатки-16,1 тис. грн.

Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарствавикористано суму 2207,9тис.грн, з нихна організацію благоустрою населених пунктів громади – 1707,9 тис. грн та відшкодування різниці в тарифах МКП «Жидачівводоканал» - 500,0 тис. грн. В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 502,3 тис. грн, тобто на 29,5 відсотків.

Протягом I кварталу поточного року надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 156,5 тис. грн, а саме:Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки зменшились на 3,5 тис. грн, тобто на 2,2 відсотка.

В звітному періоді з бюджету Жидачівської міської територіальної громадинадано субвенції:

-бюджету Бібрської міської територіальної громадив сумі 14,3тис.грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (1 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища. В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 2,8 тис. грн, тобто на 24,3 відсотка, за рахунок збільшення вартості утримання.

- державному бюджетуна загальну суму 1815,0 тис. грн, з них:

по загальному фонду на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на реалізацію Програмизабезпечення пожежної безпеки території Жидачівської міської територіальної громади  на 2024 рік в сумі 265,0 тис. грн; по спеціальному фонду на забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області – 400,0 тис. грн, на Програму фінансової підтримки ЗСУ та інших військових формувань в сумі 1150,0 тис.грн. В порівнянні з I кварталом 2023 року касові видатки збільшилися на 1250,0 тис. грн, тобто на 416,7 відсотка.

Видаткиспеціального  фонду  бюджету Жидачівської територіальної громади за січень-березень поточного року склали 1980,3тис.грнбільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2023 року на 333,6 тис. грн.

В розрізі галузей видатки проведено: по установах освіти – 395,0тис.грн, з них заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам мистецької школи -70,0тис.грн, на харчування  дітей в дошкільних підрозділах та дошкільних навчальних закладах–287,8 тис. грн,  на придбання матеріалів та предметів – 34,8 тис. грн, оплату послуг-2,4 тис. грн; по установах культури–19,6 тис. грн., з них напридбання предметів, матеріалів-17,4 тис. грн та  оплату послуг-2,2 тис. грн; по міській раді–12,2 тис. грн, з них на придбання матеріалів та предметів-7,9тис. грн, оплату послуг -4,3 тис. грн; по соціальному захисту – 3,5 тис. грн на оплату електроенергії  перукарем та придбання матеріалів іпредметів.

       Станом на 1 квітня поточного року в бюджеті МТГзафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетними установами, на загальну суму36,8 тис. грн, з них: по загальному фондув галузі охорони здоров’я35,8 тис. грн та спеціальному фондув галузі соціального захисту та соціального забезпечення– 1,0 тис. грн.

 

Начальник  фінансового відділу                                    Ірина НИКОЛИН

Аналіз виконання плану по доходах ЗФ на 01.04.2024 року

Аналіз фінансування установ на 30.03.2023 (Загальний фонд)

Аналіз виконання плану по доходах СФ на 01.04.2024 року

Аналіз фінансування установ на 30.03.2023 (Спеціальний фонд)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень