A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати за землю для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської територіальної громади

Дата: 30.06.2021 09:21
Кількість переглядів: 25

 

 

УКРАЇНА

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

8 сесія VIII скликання 2020-2025 рр.   

  

Р І Ш Е Н Н Я

 

29.06.2021                                                          №  592                                                   м. Жидачів  

 

Про    встановлення    розмірів    річної    суми

платежу    орендної     плати   за    землю     для 

фізичних   та   юридичних   осіб   на   території  

Жидачівської міської  територіальної громади

 

            На виконання вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, керуючись статтями 7, 10, 12, 288 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Установити на території Жидачівської міської територіальної громади розміри річної суми платежу орендної плати за землю для фізичних та юридичних осіб (додаток 1).
  2. Затвердити Положення про порядок встановлення розмірів і сплати річної суми платежу орендної плати за землю для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської територіальної громади (додаток 2).
  3. Привести у відповідність з даним рішенням договори оренди землі шляхом укладання додаткових угод про внесення змін (в частині розміру орендної плати) до договорів оренди землі.
  4. Оприлюднити це рішення в народному часописі „Новий час” та на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради.
  5. Це рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.
  6. Рішення Жидачівської міської ради від 09.07.2020 р. № 842 „Про встановлення розмірів річної суми платежу орендної плати для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської ради” та рішення Зарічанської сільської ради від 19.06.2020 р. № 859 „Про встановлення орендної плати на землю в населених пунктах” визнати такими, що втрачають чинність з дня набрання чинності цього рішення.
  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

Міський голова                                                                                                Володимир ЛЕВКО

 

ДОДАТОК 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від 29.06.2021 р. № 592

 

Розміри річної суми платежу орендної плати

за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності на території Жидачівської міської територіальної громади (у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

 

 

Код КВЦПЗ

 

Цільове призначення земельної ділянки

Розмір річної суми платежу орендної плати (у відсотках від їх нормативної грошової оцінки)

 

за земельні ділянки

в межах населених пунктів

 

(для юридичних

та фізичних осіб)

за земельні ділянки за межами населених

пунктів

 

(для юридичних

та фізичних осіб)

 

Розділ

Підрозділ

 

01

 

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

 

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

12

 

12

 

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

3

 

12

 

 

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

3

 

12

 

 

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

3

 

12

 

 

 

01.05

Для індивідуального садівництва

3

 

5

 

 

 

01.06

Для колективного садівництва

3

5

 

 

01.07

Для городництва

10

10

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

3

12

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

3

5

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

3

12

 

02

 

Землі житлової забудови

 

 

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

1

1

 

 

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

5

 

5

 

 

03

 

Землі громадської забудови

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3

5

 

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3

 

5

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку)

3

5

 

10

 

Землі водного фонду

 

 

 

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

5

12

 

11

 

Землі промисловості

 

 

 

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

3

12

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

6

 

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

8

 

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

5

5

 

12

 

Землі транспорту

 

 

 

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

5

10

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

5

10

 

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

10

12

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (земельні ділянки надані для розташування автозаправних станцій, газових автозаправних станцій)

10

12

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

5

10

 

 

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

5

10

 

 

13

 

Землі зв’язку

 

 

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

3

6

 

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

3

6

 

 

14

 

Землі енергетики

 

 

 

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

7

12

 

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

7

12

 

 

За земельні ділянки інших видів цільового призначення  земель, які не переліченні в додатку 1

3

3

 

    

Розмір орендної плати за земельні ділянки може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений цим додатком, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.   

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                     Віра ЯНКЛЕВИЧ

 

ДОДАТОК  2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від 29.06.2021 р. № 592

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок встановлення розмірів і сплати річної суми платежу

орендної плати за землю для фізичних та юридичних осіб на території

 Жидачівської міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок встановлення розмірів і сплати річної суми платежу орендної плати  для фізичних та юридичних осіб на території Жидачівської міської територіальної громади  (надалі – Положення) розроблене на виконання вимог статтей 7, 12 Податкового кодексу України та з дотриманням критеріїв, встановлених розділом ХІІ «Податок на майно» цього Кодексу.

 

2. Платники орендної плати

2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

 

3. Об’єкт оподаткування та підстави нарахування орендної плати

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.2. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Жидачівська міська рада до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір та умови внесення орендної плати 

4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

4.2. Розмір річної суми платежу орендної плати:

            4.2.1. не може бути меншим за розмір земельного податку для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

4.2.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2. цього розділу, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

4.2.4. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

 

5. Податковий період внесення орендної плати 

5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.3. За новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6. Строк сплати орендної плати за землю

6.1. Землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у користуванні у поточному році.

6.2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

6.3. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

6.4. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

           

Секретар міської ради                                                                                  Віра ЯНКЛЕВИЧ

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень