Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗВІТ про виконання бюджету Жидачівської МТГ за 9-тьмісяців 2023 року

Дата: 16.10.2023 10:05
Кількість переглядів: 273

Пояснювальна записка

про виконання бюджету Жидачівської міськоїтериторіальної громади

за 9-тьмісяців 2023 року

 

До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ)  за січень-вересень 2023 року надійшло 148903,9 тис. грн, з них до загального фонду – 141773,1тис. грн, до спеціального фонду – 7130,8 тис. грн. В порівнянні з 9-тьмамісяцями 2022 року надходження збільшились на 26046,7 тис.грн, тобто на 21,2 відсотка (до загального фонду – на 21184,3тис.грн, до спеціального – на 4862,4 тис.грн).

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 95987,4тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 105,3 відсотків до плану звітного періоду – 91143,5 тис. грн. Бюджет громади перевиконано на 4843,9 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 57,7 відсотка до загального обсягу надходжень. У грошовому виразі надійшло 55364,3 тис.грн, що становить 102,5 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 6304,4 тис.грн, тобто на 12,9 відсотка.

            За 9-ть місяців до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборів в грошовому виразі 31182,8 тис. грн (у порівнянні до 2022 року надходження збільшились на 3992,1 тис. грн або 14,7 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 32,5 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 107,7%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 14338,3тис. грн або 107,4%. В порівнянні з 9-тьмамісяцями 2022 року надходження збільшилось на 1003,7 тис.грн тобто 7,5 відсотка; 

*  виконання плати за землю  в цілому становить 15727,8 тис. грн або 106,0%. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшилось на 2389,4 тис.грн або 17,9 %; 

*  виконання податку на нерухоме майно становить 1017,0 тис. грн або 154,7%. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшилось на 557,1 тис.грн або 182,6 відсотка.

            За 9-ть місяців 2023 року акцизний податок поступив у сумі 5720,0 тис. грн. при плані 4851,2 тис.грн, виконання 117,9%. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшилось на 3517,8 тис.грн або на 259,7 %.

Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 639,0 тис.грн, виконано на 112,5 відсотка. Збільшення надходжень на 138,3 тис.грн або на 27,6 % у порівнянні з січнем-вереснем 2022 року.

            Податок на прибуток підприємствнадійшло в сумі 229,5 тис. грн, виконання – 100 відсотків; рентна плата за використання інших природних ресурсів – 512,5 тис. грн, виконання –138,1 відсотка (збільшення надходжень на 236,0 тис. грн у порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 909,6 тис. грн.

Державне мито надійшло в сумі 32,9 тис.грн при плані звітного періоду 24,9 тис.грн, виконання 132,1%. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшилось на 7,5 тис.грн, тобто на 29,5відсотка.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 1394,9тис.грн при плані звітного періоду 1436,1 тис.грн, виконання – 97,1 відсотка. В порівнянні з 9 місяцями 2022 року зменшилось надходження на 30,9 тис.грн або на 2,2 %.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 45785,6 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,8 відсотка до планових призначень – 45857,3 тис. грн, з них:

базової дотації – 9135,9 тис.грн;

освітньої субвенції – 34187,2 тис. грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1102,6 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 194,4 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 1165,5 тис. грн.

       В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року надходження міжбюджетних трансфертів збільшилось на 6264,5 тис. грн або 15,9 відсотка.

           До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 5409,4 тис. грн, податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 186,7 тис. грн, виконано на 105,6 відсотка. В порівнянні з 9-тьмамісяцями 2022 року надходження збільшилось на 10,8 тис.грн, тобто на 6,1 відсотка;

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2,3 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження зменшилось на 6,8 тис.грн;

* власні надходження бюджетних установ – 4203,1 тис. грн(збільшення надходжень на 3057,5 тис.грн), з них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 805,7 тис.грн (відділ освіти – 608,5 тис.грн, відділ культури – 150,4 тис. грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 46,8 тис.грн);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 309,6 тис. грн (відділ освіти – 11,1 тис. грн, відділ культури – 29,1 тис. грн, Жидачівська міська рада – 269,4 тис. грн);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 35,2 тис.грн (відділ освіти – 35,2 тис.грн);

- благодійні внески, гранти та дарунки – 3032,5 тис. грн (ДЮСШ – 11,6 тис. грн, відділ освіти – 600,6 тис. грн,  Жидачівська міська рада – 2377,3 тис. грн., відділ культури – 34,0 тис.грн, КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» - 9,0 тис.грн);

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів – 20,0 тис.грн (відділ культури – 20,0 тис. грн).

За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади (далі-МТГ) в обсязі 137 530,6тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 114977,8тис.грн, по спеціальному фонду на суму 22552,8 тис.грн.

            В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 63,9 відсотків або 73491,9 тис.грн. Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 13,9 відсотків від загального обсягу видатків або 15976,2 тис.грн. Інші видатки складають 22,2 відсотків або 25509,8 тис. грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство, субвенція іншим бюджетам та інші.

          Видатки  державного управління  склали 15070,3 тис. грн (утримання апарату  міської ради – 12058,0 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта - 451,2 тис. грн та у сфері культура – 445,5 тис. грн, керівництво і управління органів у сфері фінансів – 1197,7 тис. грн), що становить 89,1 відсотків від планових призначень звітного періоду (16911,3 тис. грн) та 13,1 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  14001,8 тис. грн  -  на оплату праці з нарахуваннями (91,8 відсотки планових призначень 15259,5 тис.грн), 554,9 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (57,5 відсотків планових призначень), інші видатки – 513,6 тис.грн. В порівнянні з  відповідним періодом 2022 року касові видатки збільшилися на 947,8 тис. грн, тобто на 6,7 відсотка.

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  73491,9тис. грн, що  становить 95,5 відсотка від планових призначень звітного періоду – 76982,7тис.грн. З них: 65121,9 тис. грн - на оплату праці з нарахуваннями(97,5 відсотків планових призначень); 4575,8тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(83,7 відсотки планових призначень); 1452,4тис.грн – на продукти харчування; 2342,8тис.грн – інші видатки.В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки збільшились на 3707,1 тис. грн, тобто на 5,3 відсотка.

На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків  на загальну суму 4523,8тис.грн, що становить 88,9 відсотків від планових призначень звітного періоду (5086,6тис.грн). В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки зменшилися на 795,8 тис. грн, тобто на 15,0 відсотків.

         На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 6214,1тис.грн, що становить 91,0 відсотків від планових призначень звітного періоду – 6828,2 тис. грн. З них: 5709,6тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(94,0 відсотків планових призначень); 246,1тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(63,5 відсоток планових призначень); 258,4тис.грн – інші видатки. В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки збільшились на 205,2 тис. грн, тобто на 3,4 відсотка.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 2257,0тис.грн, що становить 89,7 відсотків від планових призначень звітного періоду (2515,3тис.грн).В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки збільшились на 732,0 тис. грн, тобто на 48,0 відсотка.

В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за девять місяців поточного року при плані 1379,0тис.грн використано 1325,3 тис.грн, що становить 96,1 відсотків від планових призначень звітного періоду них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 1300,1тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,5 тис. грн,інші видатки – 17,2 тис. грн.

На інші виплати населенню скеровано 801,7 тис. грн при плані 953,0 тис. грн, що становить 84,1 відсотків від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки збільшилися на 546,8 тис. грн, тобто в 3,1 рази.

В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 2981,3тис.грн, що становить 87,9 відсотків планових призначень – 3392,6 тис.грн. В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки збільшилися на 616,0 тис. грн, тобто на 26,1 відсотка.На функціонування Жидачівської ДЮСШ використано 2086,0 тис. грн при планових призначеннях на звітній період - 2397,4 тис. грн, що становить 87,1 відсоток виконання. З них: 1900,6тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 21,8 тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії,  на проведення змагань та  інші видатки- 163,6 тис. грн. На підтримку спорту та проведення спортивних заходів в громаді використано 895,4 тис. грн.

Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарствавикористано суму 7535,0 тис.грн, з них на організацію благоустрою населених пунктів громади – 5631,2 тис. грн, відшкодування різниці в тарифах МКП «Жидачівводоканал» - 1770,0 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом2022 року касові видатки збільшилися на 962,0 тис. грн, тобто на 14,6 відсотка.

       На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (поточний ремонт) – 1750,0 тис. грн; членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 17,4 тис. грн, на заходи та роботу мобілізаційної підготовки місцевого значення – 99,6 тис. грн, на заходи та роботу з територіальної оборони- 99,9 тис. грн.

        Протягом 9-ти місяців поточного року надано фінансову підтримку засобам масової інформації в сумі 472,4 тис. грн, а саме: Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з 9-тьма місяцями  2022 року касові видатки збільшилися на 19,6 тис. грн, тобто на 4,3 відсотка.

       У звітному періоді з бюджету Жидачівської міської територіальної громади надано субвенції:

- бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 54,5 тис.грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (1 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища. В порівнянні з 9-тьма місяцями 2022 року касові видатки зменшилися на 66,3тис. грн, тобто на 54,9 відсотка, за рахунок зменшення обслуговування одиноких на 2 особи;

- державному бюджету на загальну суму 749,2 тис. грн, з них:

по загальному фонду на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та реалізацію Програми покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської МТГ в сумі 250,0 тис. грн, на виконання Програми фінансування окремого батальйону територіальнох оборони, який дислокується в районі територіальної оборони №3/6 (Стрийський район) в сумі 50,0 тис. грн; Програми покращення матеріально-технічного стану Управління ДКСУ у Жидачівському районі Львівської області в сумі 50,0 тис. грн;

по спеціальному фонду на забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області – 300,0 тис. грн, на Програму покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської МТГ в сумі 99,2 тис. грн.

Видаткиспеціального  фонду  бюджету Жидачівської територіальної громади за січень-вересень поточного року склали 22552,8тис.грн збільшилися в порівнянні з відповідним періодом 2022 року на 18959,8 тис. грн.

В розрізі галузей видатки проведено:

  • по установах освіти – 2475,1 тис.  грн, з них на харчування учнів пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах, дітей в дошкільних підрозділах та дошкільних навчальних закладах – 610,9 тис. грн, на оплату праці і нарахування на  заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи – 167,7 тис. грн, на придбання матеріалів, обладнання – 597,3 тис. грн, оплату послуг - 12,2 тис. грн та капітальні видатки – 1087,1 тис. грн (капітальний ремонт системи опалення Жидачівського ЗЗСО №1 - 97,4 тис. грн, заміна циркуляційного насосу в Заболотівецькій гімназії - 49,8 тис. грн, експертиза проектно-кошторисної документації котельні ЗДО «Барвінок» - 11,8 тис. грн, влаштування навісу для зберігання твердого палива в Тейсарівській гімназії - 123,3 тис. грн);
  •  по установах культури – 892,7 тис. грн: з них  на придбання матеріалів, обладнання - 30,0 тис. грн, оплату послуг - 19,8 тис. грн та капітальні видатки – 842,9 тис. грн (поповнення бібліотечного фонду - 74,0 тис. грн та на реалізацію Комплексної програми розвитку культури Львівщинистворення сучасного інтерактивного простору громади – 100,0 тис. грн,  капітальний ремонт-утеплення фасаду будівлі КЗ «Жидачівська міська публічна документація» - 468,9 тис. грн,капітальний ремонт частини перекриття стелі актового залу у КЗ «Жидачівського МБК «Удеч» - 200,0 тис. грн);
  • по міській раді– 4485,2 тис. грн, з них: 110,7 тис. грн - на придбання матеріалів, предметів та інвентар, 46,1 тис. грн - на оплату послуг, 2276,0 тис. грн - на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, 2052,4 тис. грн - на капітальний ремонт офісних приміщень відділу - ЦНАП;
  • по соціальному захисту – 52,1 тис. грн на оплату за спожиту електроенергію перукарем та придбання матеріалів, предметів;
  • по охороні здоров’я – 2689,2 тис. грн, з них: на придбання медичної техніки - 788,6 тис. грн, капремонт благоустрою прилеглої території КНП «Жидачівська міська лікарня» - 614,9 тис. грн,  системи опалення в терапевтичному відділенні - 1285,7 тис. грн;
  • по економічній діяльності – 10643,7 тис. грн, з них на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (капітальний ремонт) – 3074,1 тис. грн, на поповнення статутного капіталу Жидачівського МВУКГ – 4480,0 тис. грн (на придбання грейдера), заходи з енергозбереження – 2937,9 тис. грн (капітальний ремонт системи опалення Жидачівського ЗЗСО №1), на проведення нормативно грошової оцінки земель населених пунктів громади  - 149,6 тис. грн.

У звітномуперіоді поточногороку проведено касові видатки за рахунок екологічного податку в сумі 577,7 тис. грн на будівництво вуличноїканалізаційної мережі в масиві «за переїздом» по вулицях Стуса, Коновальця в м. Жидачеві– 532,1 тис. грн (за рахуноккоштівобласногоприродохоронного фонду – 319,3 тис. грн, коштів бюджету громади – 212,8 тис.грн) та на виготовленняпроектноїдокументації та їїекспертизи по об’єкту «Будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «за переїздом» по вул.Заньковецької, Шептицького, Боярники в м.Жидачів» - 45,6 тис. грн.

           Станом на 1 жовтня поточного року в бюджеті МТГ зафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетними установами, на загальну суму 826,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду - 550,7 тис. грн, по спеціальному фонду – 266,4 тис. грн. Найбільша сума заборгованості становить 462,7 тис. грн – заробітна плата з нарахуванням на неї педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції, по інших видатках в сумі 363,4 тис. грн по причині непроходження коштів через казначейську службу.

 

Начальник  фінансового відділу                                    Ірина НИКОЛИН

Аналіз фінансування установ по СФ

Аналіз фінансування установ по ЗФ

Аналіз виконання доходів СФ

Аналіз виконання доходів ЗФ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень