Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗВІТ про виконання бюджету Жидачівської МТГ за І-е півріччя 2023 року

Дата: 10.07.2023 14:02
Кількість переглядів: 344

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання бюджетуЖидачівської міськоїтериторіальної громади

за – е півріччя 2023 року

 

До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ)  за січень-червень 2023 року надійшло 102365,7 тис. грн, з них до загального фонду – 97314,9 тис. грн, до спеціального фонду – 5050,8 тис. грн. В порівнянні з Iпівріччям 2022 року надходження збільшились на 15554,0 тис.грн, тобто на 17,9 відсотків (до загального фонду – на 12401,3тис.грн, до спеціального – на 3152,7 тис.грн).

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 62816,0тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 114,9 відсотків до плану звітного періоду – 54690,0 тис. грн. Бюджет перевиконано на 8126,0 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 58,2 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 36530,0 тис.грн, що становить 111,7 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 4855,5 тис.грн, тобто на 15,3 відсотка.

            За I півріччя до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборів в грошовому виразі 20404,8 тис. грн (у порівнянні до 2022 року надходження збільшились на 2086,6 тис. грн або 11,4 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 32,5 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 114,1%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 9084,1тис. грн або 104,8%. В порівнянні з I півріччям 2022 року надходження зменшилось на 234,5 тис.грн тобто 2,5 відсотка; 

*  виконання плати за землю  в цілому становить 10614,5 тис. грн або 118,5%. В порівнянні з 2022 роком надходження збільшилось на 1924,3 тис.грн або 22,1 %; 

*  виконання податку на нерухоме майно становить 638,1 тис. грн або 249%. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшилось на 356,1 тис.грн або 126,3 відсотка.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 799,4тис.грн при плані звітного періоду 854,2 тис.грн, виконання – 93,6 відсотка. В порівнянні з I півріччям 2022 року зменшилось надходження на 24,5 тис.грн або на 3,0 %.

Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 421,7 тис.грн, виконано на 112,9 відсотка. Збільшення надходжень на 108,0 тис.грн або на 34,4 % у порівнянні з січнем-червнем 2022 року.

            За I-е півріччя 2023 року акцизний податок поступив у сумі 3571,1 тис. грн. при плані 2286,6 тис.грн, виконання 156,2%. В порівнянні з I півріччям 2022 року надходження збільшилось на 2228,3 тис.грн або на 165,9 %.

Державне мито надійшло в сумі 23,1 тис.грн при плані звітного періоду 14,8 тис.грн, виконання 156,4%. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження збільшилось на 7,6 тис.грн, тобто на 48,8 відсотка.

            Податок на прибуток установ надійшов в сумі 229,5 тис. грн, виконання – 117,7 відсотка (у порівнянні з I півріччям 2022 року збільшення надходжень на 181,1 тис. грн); рентна плата за використання інших природних ресурсів – 263,2 тис. грн, виконання – 135,7 відсотка (збільшення надходжень на 76,3 тис. грн у порівнянні з I півріччям 2022 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 571,3 тис. грн.

          До загального фонду бюджету МТГ надійшло 34499,0 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 99,7 відсотка до планових призначень – 34596,0 тис. грн, з них:

базової дотації – 6090,6 тис. грн;

освітньої субвенції – 27314,4 тис. грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 835,9 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 150,0 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 108,0 тис. грн.

       В порівнянні з I півріччям 2022 року надходження міжбюджетних трансфертів збільшилось на 2409,3 тис. грн або 7,5 відсотка.

           До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 4515,5 тис. грн, податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 113,8 тис. грн, виконано на 106,7 відсотка. В порівнянні з I півріччям 2022 року надходження збільшилось на 2,5 тис.грн, тобто на 2,2 відсотка;

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 2,3 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2022 року надходження зменшилось на 6,8 тис.грн;

* власні надходження бюджетних установ – 4372,7 тис. грн.(збільшення надходжень на 2594,9 тис.грн), з них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 607,9 тис.грн (відділ освіти – 434,0 тис.грн, відділ культури – 141,9 тис. грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 32,0 тис.грн);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 219,9 тис. грн (відділ освіти – 6,9 тис. грн, відділ культури – 19,6 тис. грн, Жидачівська міська рада – 193,4 тис. грн);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 1,8 тис.грн (відділ освіти – 1,8 тис.грн);

- благодійні внески, гранти та дарунки – 3543,1 тис. грн (ДЮСШ – 11,6 тис. грн, відділ освіти – 325,9 тис. грн,  Жидачівська міська рада – 3171,6 тис. грн., відділ культури – 34,0 ).

           За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади  в обсязі 93894,9тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 85270,0 тис.грн, по спеціальному фонду на суму 8624,9 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 66,7 відсотків або 56869,2 тис.грн. Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 13,6 відсотків від загального обсягу видатків або 11559,8 тис.грн. Інші видатки складають 19,8 відсотків або 16841,0тис. грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство, субвенція іншим бюджетам та інші.

          Видатки  державного управління  склали 10189,8 тис. грн (утримання апарату  міської ради – 8792,2 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта -278,1 тис. грн та у сфері культура – 313,0 тис. грн, керівництво і управління органів у сфері фінансів – 806,5 тис. грн), що становить 87,7 відсотків від планових призначень звітного періоду (11613,3 тис. грн) та 12,0 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  9343,8 тис. грн  -  на оплату праці з нарахуваннями (90,4 відсотки планових призначень 10336,8 тис.грн), 536,0 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (67,0 відсотків планових призначень), інші видатки – 310,0 тис.грн. В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки збільшилися на 565,8 тис. грн, тобто на 5,9 відсотка.

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  56869,2тис. грн, що  становить 95,9 відсотківвідпланових призначень звітногоперіоду– 59305,8тис.грн. З них: 49994,8 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(98,0 відсотків планових призначень); 4268,3тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(82,4 відсотки планових призначень); 1123,3тис.грн – на продукти харчування; 1482,8тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки збільшились на 4867,7 тис. грн, тобто на 9,4 відсотка.

На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків на оплату комунальних послуг  на суму 3829,9тис.грн, що становить 86,0 відсотків від планових призначень звітного періоду (4453,3тис.грн). В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки зменшилися на 664,0 тис. грн, тобто на 14,8 відсотків.

На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 4037,8тис.грн, що становить 90,5 відсотків від планових призначень звітного періоду – 4462,6 тис. грн. З них: 3714,8тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(97,7 відсотків планових призначень); 232,6тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(58,6 відсоток планових призначень); 90,4тис.грн – інші видатки. В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки зменшились на 3,1 тис. грн, тобто на 0,1 відсоток.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 1600,8тис.грн, що становить 86,0 відсотків від планових призначень звітного періоду (1862,0тис.грн).В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки збільшились на 682,1 тис. грн, тобто на 74,2 відсотка.

В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за шість місяці поточногороку при плані 919,7тис.грн використано 860,5 тис.грн, що становить 93,6 відсотків від планових призначень звітного періоду них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 842,7тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8,4 тис. грн,інші видатки – 9,4 тис. грн.

На інші виплати населенню скеровано 740,3 тис. грн при плані 942,3 тис. грн, що становить 78,6 відсотків від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки збільшилися на 614,4 тис. грн, тобто майже в 6 раз.

В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 2091,4тис.грн, що становить 88,7 відсотків планових призначень – 2358,0 тис.грн. В порівнянні з Iпівріччям 2022 року касові видатки збільшилися на 592,4 тис. грн, тобто на 39,5 відсотків. На функціонування Жидачівської ДЮСШ використано 1637,1 тис.грн. при планових призначеннях на звітній період -1880,2 тис. грн., що становить 87,1 відсоток. З них: 1538,1тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 17,3 тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії,  на проведення змагань та  інших видатки-  81,7 тис. грн. На підтримку спорту та проведення спортивних заходів в громаді використано  451,2 тис. грн.

Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарствавикористано суму 4895,6 тис.грн, з них на організаціюблагоустроюнаселенихпунктів громади – 3576,7 тис. грн та відшкодуваннярізниці в тарифах МКП «Жидачівводоканал» - 1185,0 тис. грн. В порівнянні з I півріччям 2022 року касові видатки збільшилися на 1365,1 тис. грн, тобто на 38,7 відсотка.

       На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (поточний ремонт) – 970,3 тис. грн; членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -17,4 тис. грн,  на заходи та роботу мобілізаційної підготовки місцевого значення – 99,6 тис. грн, на заходи та роботу з територіальної оборони-28,2 тис. грн.

ПротягомIпівріччя  поточного року надано фінансову підтримку засобам масової інформації  в сумі 307,5 тис. грн, а саме: Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з Iпівріччям  2022 року касові видатки збільшилися на 20,5 тис. грн, тобто на 7,1 відсоток.

       У звітному періоді з бюджету Жидачівської міської територіальної громади надано субвенції:

- бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 32,6 тис.грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (1 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища. В порівнянні з Iпівріччям 2022 року касові видатки зменшилися на 50,8 тис. грн, тобто на 60,1 відсотка, за рахунокзменшення обслуговування одиноких на 2 особи.

- державному бюджету на загальну суму 700,0 тис.грн, з них:

по загальному фонду на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та реалізацію Програми покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської МТГ в сумі 250,0 тис. грн., на виконання Програмифінансуванняокремогобатальйонутериторіальнох оборони, якийдислокується в районітериторіальної оборони №3/6 (Стрийський район) в сумі 50,0 тис. грн;

по спеціальному фонду на забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області – 300,0 тис. грн., на Програму покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської МТГ в сумі 100,0 тис. грн.

Видаткиспеціального  фонду  бюджету Жидачівської територіальної громади за січень-червень поточного року склали 8624,9тис.грн., збільшилися в порівнянні з відповіднимперіодом 2022 року на 6889,8 тис. грн.

В розрізі галузей видатки проведено:

  • по установах освіти – 1157,1тис.грн, з них на харчування  дітей в дошкільних навчальних закладах– 447,2 тис. грн, на оплату праці і нарахування на  заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи – 148,8 тис. грн та на придбанняматеріалів, обладнання – 272,7 тис. грн, оплата послуг - 8,0 тис.грн, капітальний ремонт – 282,3 тис. грн (капітальний ремонт системиопаленняЖидачівського ЗЗСО №1 -97,4тис. грн, замінациркуляційного насосу  в Заболотівецькійгімназії - 49,8тис. грн, експертиза проектно-кошторисноїдокументаціїкапремонт котельні ЗДО «Барвінок» -11,8 тис. грн, влаштуваннянавісу для зберігання твердого палива в Тейсарівськійгімназії - 123,3 тис.грн);
  • по установах культури – 170,8 тис. грн., з них  на придбання матеріалів, обладнання -30,0 тис. грн, оплату послуг-17,6 тис. грн, на виготовленняпроектно-кошторисноїдокументації на капремонт фасаду-утеплення КЗ «Жидачівська міська публічна бібліотека»-49,1 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду -74,0 тис. грн;
  • по міській раді– 3188,0 тис. грн, з них: 557,9 тис.грн на придбанняматеріалів та предметів, 0,7 тис. грн на оплату послуг, 2629,4 тис. грн на придбанняобладнання та предметівдовгостроковогокористування, 45,9 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисноїдокументації та їїекспертизипо об’єкту«Капітальнийремонт офісногоприміщення ЦНАП»;
  • по соцзахисту – 41,6 тис.грн на оплату за спожитуелектроенергіюперукарем та придбанняматеріалів та предметів;
  • по охороніздоров’я – 2205,7 тис. грн, з них: на придбаннямедичноїтехніки - 788,6 тис. грн, капітальнийремонт благоустрою прилеглої території КНП «Жидачівська МЛ»-614,9 тис. грн,  системи опалення -802,2 тис.грн;
  • на організаціюблагоустрою населенихпунктів– 20,3 тис.грн (на придбанняобладнання для дитячогомайданчику);
  • на утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоїінфраструктуриміськоїтериторіальноїгромади (капітальний ремонт) – 33,3 тис.грн;
  • на заходи з енергозбереження – 550,9 тис.грн (на капітальний ремонт  системиопаленняЖидачівського ЗЗСО №1);
  • на заходи іззапобігання та ліквідаціїнадзвичайноїситуації – 264,9 тис.грн (на придбанняобладнання для системиоповіщення).

У звітномуперіоді поточногороку проведено касові видатки за рахунок екологічного податку в сумі 577,7 тис. грн на будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «за переїздом» по вулицях Стуса, Коновальця в м. Жидачеві– 532,1 тис. грн (за рахуноккоштівобласногоприродохоронного фонду – 319,3 тис. грн, коштів бюджету громади – 212,8 тис.грн) та на виготовленняпроектноїдокументації та їїекспертизи по об’єкту «Будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «за переїздом» по вул.Заньковецької, Шептицького, Боярники в м.Жидачів» - 45,6 тис. грн.

           Станом на 1 липня поточногороку в бюджеті МТГ зафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетнимиустановами, по загальному фонду на суму 1524,7 тис. грн. Найбільша сума заборгованості становить 1524,2 тис.грн – заробітна плата з нарахуванням на неїпедагогічнихпрацівників за рахунокосвітньоїсубвенції.

 

Начальник  фінансовоговідділу 

Жидачівськоїміської ради                              Ірина НИКОЛИН

Аналіз фінансування установ на 30.06.2023 (Спеціальний фонд (разом))

Аналіз фінансування установ на 30.06.2023 (Загальний фонд)

Аналіз виконання плану по доходах СФ на 01.07.2023 року

Аналіз виконання плану по доходах ЗФ на 01.07.2023 року


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень