Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗВІТ про виконання бюджету Жидачівської МТГ за 9-ть місяців 2022 року

Дата: 23.11.2022 16:32
Кількість переглядів: 298

ЗВІТ про виконання бюджету

Жидачівської міської територіальної громади

за 9-ть місяців 2022 року

 

До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ)  за січень-вересень 2022 року надійшло 122857,2 тис. грн, з них до загального фонду – 120588,8 тис. грн, до спеціального фонду – 2268,4 тис. грн.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 81067,7 тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 103,8 відсотка до плану звітного періоду – 78097,4 тис. грн. Бюджет перевиконано на 2970,3 тис. грн. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року надходження збільшились на 7344,0 тис. грн, тобто на 10,0 відсотка.

Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 60,5 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 49059,9 тис. грн, що становить 103,2 відсотка до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 5747,4 тис. грн, тобто на 13,3 відсотка.

За 9-ть місяців до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборів в грошовому виразі 27190,7 тис. грн (у порівнянні до 2021 року надходження збільшились на 1755,5 тис. грн або 6,9 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 33,5 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 107,2%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 13334,6 тис. грн або 100,2%. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року надходження збільшились на 409,3 тис. грн, або 3,2 відсотка; 

*  виконання плати за землю  в цілому становить 13338,4 тис. грн або 114,8%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшились на 1279,4 тис. грн або 10,6 відсотка; 

*  виконання податку на нерухоме майно становить 459,9 тис. грн або 114,7%. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження збільшились на 45,2 тис. грн або 10,9 відсотка.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 1425,8 тис. грн при плані звітного періоду 1004,0 тис.  грн, виконання – 142,0 відсотка. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року збільшилось надходження на 583,5 тис. грн або на 69,3 %.

Податок на прибуток установ надійшов в сумі 48,1 тис. грн, виконання – 27,5 відсотка (зменшення надходжень до річних  призначень на 243,5 тис. грн); рентна плата за використання інших природних ресурсів – 276,5 тис. грн, виконання –102,3 відсотка (збільшення надходжень на 3,9 тис. грн у порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 338,4 тис. грн, виконання - 158,9 відсотка.

За 9-ть місяців поточного року акцизний податок поступив у сумі 2202,2 тис. грн при плані 2955,0 тис. грн, виконання 74,5%. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року надходження зменшилось на 559,4 тис. грн або на 20,3 %.

Від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 500,7 тис. грн, виконано на 94,8 відсотка. Збільшення надходжень на 44,6 тис. грн або на 9,8 % у порівнянні з дев'ятьма місяцями  2021 року.

Державне мито надійшло в сумі 25,4 тис. грн при плані звітного періоду 34,8 тис. грн, недоотримано 9,4 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшилось на 11,6 тис. грн, тобто на 31,4 відсотка.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 39521,1 тис. грн міжбюджетних трансфертів, що становить 98,9 відсотка до планових призначень – 39979,3 тис. грн, з них:

освітньої субвенції з державного бюджету – 37099,0 тис. грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1142,1 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 112,3 тис. грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 467,7 тис.  грн;

субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 700,0 тис. грн.

       В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року надходження міжбюджетних трансфертів зменшилось на 4706,4 тис. грн або 10,6 відсотка.

     До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 2268,4 тис. грн податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 175,9 тис. грн, виконано на 80,7 відсотка. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року надходження зменшилось на 53,0 тис. грн, тобто на 23,2 відсотка;

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшилось на 50,0 тис. грн;

* власні надходження бюджетних установ – 2057,9 тис. грн. (збільшення надходжень на 840,0  тис. грн), з них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 573,6 тис. грн (відділ освіти – 359,04 тис. грн, відділ культури та охорони культурної спадщини – 170,27 тис. грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 44,29 тис. грн);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 216,6 тис. грн (відділ освіти – 10,9 тис. грн, відділ культури та охорони культурної спадщини – 17,8 тис. грн, Жидачівська міська рада – 187,9 тис. грн);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,8 тис. грн (відділ освіти – 0,2 тис. грн);

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1147,6 тис.  грн (ДЮСШ – 1 тис. грн, Жидачівська міська рада – 1063,5 тис. грн, відділ освіти – 61,4 тис. грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 21,7 тис. грн );

- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 119,3 тис. грн (Жидачівська міська рада – 119,3 тис. грн.).

 За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади  в обсязі 111501,1 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 108266,2 тис. грн, по спеціальному фонду на суму 3234,9 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 64,5 відсотків або 69784,8 тис. грн. Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 14,1 відсоток від загального обсягу видатків або 15218,8 тис. грн. Інші видатки складають 21,0 відсоток або 23262,6 тис. грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство, субвенція іншим бюджетам та інші.

Видатки  державного управління  склали 14122,5 тис. грн (утримання апарату  міської ради - 11789,3 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта - 424,5 тис. грн та у сфері культура - 421,8 тис. грн, у сфері фінансів - 1021,9 тис. грн), що становить 86,0 відсотків від планових призначень звітного періоду) та 13,0 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  13224,3 тис. грн  -  на оплату праці з нарахуваннями (89,1 відсотки планових призначень 14844,4 тис. грн), 650,0 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (57,4 відсотків планових призначень), інші видатки – 248,1 тис. грн. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки збільшилися на 774,2 тис. грн, тобто на 5,8 відсотка.

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  69784,8 тис. грн, що  становить 94,7 відсотка від планових призначень звітного періоду – 73823,7 тис. грн. З них: 64514,4 тис. грн - на оплату праці з нарахуваннями (97,0 відсотки планових призначень); 4263,3 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (76,4 відсотки планових призначень); 256,2 тис. грн – на продукти харчування; 750,9 тис. грн – інші видатки.  В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки зменшилися на 474,1 тис. грн, тобто на 0,7 відсотка.

На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків  на загальну суму 5319,6 тис. грн, що становить 80,7 відсотки від планових призначень звітного періоду (6777,9 тис. грн). В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки збільшилися на 107,0 тис. грн, тобто на 2,1 відсотка. Касові видатки проведено на:

- оплату комунальних послуг - 3996,1 тис. грн,

- придбання медикаментів та продукти харчування – 1029,7 тис. грн,

- Програму забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів та зубного протезування певних категорій населення на території громади (в частині відшкодування пільговим категоріям населення за придбання ліків по рецептах лікарів) – 244,9 тис. грн;

- Програму сприяння та фінансова підтримка військово-лікарської комісії  для проведення медичних оглядів - 48,9 тис. грн.

На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 6008,9 тис. грн, що становить 92,0 відсотка від планових призначень звітного періоду - 6537,4 тис. грн. З них: 3757,6 тис. грн - на оплату праці з нарахуваннями (96,4 відсотки планових призначень); 294,2 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (73,0 відсотки планових призначень); 7,5 тис. грн – інші видатки. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки зменшилися на 498,9 тис. грн, тобто на 7,7 відсотка.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 1525,0 тис. грн, що становить 91,6 відсотка від планових призначень звітного періоду (1664,2 тис. грн). В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки збільшились на 90,6 тис. грн, тобто на 6,3 відсотка.

В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за дев'ять місяців поточного року при плані 1282,5 тис. грн використано 1270,1 тис. грн, що становить 99,0 відсотка від планових призначень звітного періоду. З них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 1226,4 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 30,8 тис. грн, інші видатки - 12,9 тис. грн.

На інші виплати населенню скеровано 254,9 тис. грн при плані 381,7 тис. грн, що становить 66,8 відсотка від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки зменшилися на 221,8 тис. грн, тобто на 46,5 відсотка.

В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 2365,3  тис. грн, що становить 87,6 відсотка планових призначень – 2701,5 тис. грн. В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки зменшилися на 300,6 тис. грн, тобто на 11,3 відсотка. Видатки використано:

* на функціонування Жидачівської ДЮСШ в сумі 2023,3 тис. грн. З них: 1958,3 тис. грн – на оплату праці з нарахуваннями; 13,2 тис. грн – на оплату за спожиті енергоносії,  інші видатки -  51,8 тис. грн;

*  на Програму розвитку фізичної культури і спорту на території громади в сумі 342,0 тис. грн (відзначення премією чемпіона світу серед юніорів 20 років 2022 року та його тренерів - 25,0 тис. грн, ФК»Авангард» - 317,0 тис. грн).

Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарства використано 6573,0 тис. грн, з них на організацію благоустрою населених пунктів громади - 5573,0 тис. грн, відшкодування різниці в тарифах для МКП "Жидачівводоканал" - 1000,0 тис. грн.  В порівнянні з дев'ятьма місяцями 2021 року касові видатки збільшилися на 366,8 тис. грн, тобто на 5,9 відсотка.

За дев'ять місяців поточного року профінансовано видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету в сумі 714,4 тис. грн, що менше від відповідного періоду  минулого року на 505,1 тис. грн або на 41,4 відсотка.

Протягом 9-ти місяців 2022 року надано фінансову підтримку засобам масової інформації  в сумі 452,8 тис. грн, а саме: Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з відповідним періодом 2021 року касові видатки збільшилися на 44,2 тис. грн, тобто на 10,8 відсотка.

За дев'ять місяців поточного року з резервного фонду бюджету міської територіальної громади виділено кошти на виконання заходів  необхідних для забезпечення потреб оборони України, захисту населення територіальної громади  та інтересів держави в умовах воєнного стану в сумі 850,0 тис. грн, з яких касові видатки склали 654,6тис. грн, виконано на 77,0 відсотка.

            В звітному періоді надано міжбюджетні трансферти (субвенції):

*бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 120,83 тис. грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (2 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища;

* бюджету Львівської обласної ради на співфінансування Програми системи електронного документообігу - 98,75  тис. грн;

*державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та реалізацію Програм забезпечення пожежної безпеки на території Жидачівської МТГ  в сумі 150,0 тис. грн, забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області – 50,0 тис. грн та покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території МТГ – 100,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету Жидачівської міської територіальної громади за січень-вересень поточного року склали 3234,9 тис. грн, зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2021 року на 724,5 тис. грн (на 29,5%).

В розрізі галузей видатки проведено:

- по установах освіти – 656,6 тис. грн, з них на харчування учнів пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах, дітей в дошкільних підрозділах та дошкільних навчальних закладах - 373,8 тис. грн, на оплату праці і нарахування на  заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи - 190,0 тис. грн та інші видатки – 92,8 тис. грн;

- по галузі охорони здоров'я - 498,0 тис. грн (капітальний ремонт приймального відділення КНП «Жидачівська міська лікарня»);

- по галузі соціального захисту – 23,3 тис. грн (оплата енергоносіїв та інші видатки);

- по установах культури - 1,4 тис. грн на  оплату послуг;

- по міській раді - 1185,4 тис. грн на матеріали, предмети, обладнання, інветар;

-для капітального ремонту підземного укриття за адресою вул. Шашкевича, 17,  м. Жидачів(орендує приміщення перше відділення Стрийського центру комплектування та соціальної підтримки) – 298,2 тис. грн (за рахунок коштів міської ради – 100,0 тис. грн та субвенції, виділеної з бюджетів Ходорівської міської ради – 100,0 тис. грн, Гніздичівської селищної ради – 50,0 тис. грн та Журавненської селищної ради – 48,2 тис. грн);

- на реалізацію Програми покращення стану забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Жидачівської міської територіальної громади (для встановлення системи відеоспостереження) – 145,4 тис. грн;

- на проектування та встановлення кисневої станції КНП «Жидачівська міська лікарня» за рахунок коштів державного бюджету - 356,6 тис. грн.

            Із спеціального фонду надано міжбюджетні трансферти (субвенції) державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та реалізацію Програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області в сумі 70,0 тис. грн.

       Станом на 1 жовтня поточного року в бюджеті МТГ зафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетними установами, на загальну суму 1581,9 тис. грн, з них: в загальному фонді на суму 349,1 тис. грн та спеціальному фонді - 1232,8 тис. грн. З них:

*по причині непроходження через ДКСУ у Жидачівському районі відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою України в особливому режимі в умовах воєнного стану по апарату міської ради – 791,3 тис. грн (придбання мишки та оплата за бензин – 1,9 тис. грн та капітальний ремонт самопливного колектору методом санації – 789,4 тис. грн), по відділу  освіти – 235,0 тис. грн (продукти харчування – 172,7 тис. грн, поточний ремонт ЗЗСО – 60,9 тис. грн інші видатки – 1,4 тис. грн), по охороні здоров’я – 557,2 тис. грн (оплата енергоносіїв – 115,6 тис. грн та капремонт приймального відділення КНП «Жидачівська міська лікарня» - 441,6 тис. грн);

*по причині заблокованих рахунків по відділу культури – 0,9 тис. грн.

 

Додатки додаються.

 

 

Начальник  фінансового відділу                                    Ірина НИКОЛИН

Аналіз виконання плану по доходах СФ на 01.10.2022  року

Аналіз виконання плану по доходах ЗФ  на 01.10.2022 року

Аналіз фінансування установ на 30.09.2022 (Спеціальний фонд (разом))

Аналіз фінансування установ на 30.09.2022 (Загальний фонд)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень