Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗВІТ про виконання бюджету Жидачівської МТГ за І-е півріччя 2022 року

Дата: 23.11.2022 16:30
Кількість переглядів: 200

ЗВІТ про виконання бюджету

Жидачівської міської територіальної громади

за I–е півріччя 2022 року

 

До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ)  за січень-червень 2022 року надійшло 86811,7 тис. грн, з них до загального фонду – 84913,6 тис. грн, до спеціального фонду – 1898,1 тис. грн.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 52823,9тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 103,0 відсотка до плану звітного періоду – 51277,9 тис. грн. Бюджет перевиконано на 1546,0 тис.грн.В порівнянні з Iпівріччям 2021 року надходження збільшились на 3397,2 тис.грн, тобто на 6,9 відсотків.

Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 60,0 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 31674,6 тис.грн, що становить 100,4 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 2988,3 тис.грн, тобто на 10,4 відсотка.

За I-епівріччя до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборів в грошовому виразі 18318,2 тис. грн (у порівнянні до 2021 року надходження збільшились на 1438,4 тис.грн або 8,5 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 34,7 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 108,7%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 9317,3тис. грн або 102,8%. В порівнянні з Iпівріччям 2021 року надходження збільшилось на 919,1 тис.грн,або 10,9 відсотка; 

*  виконання плати за землю  в цілому становить 8690,2 тис. грн або 114,6%. В порівнянні з 2021 роком надходження збільшилось на 399,4 тис.грн або 4,8 %; 

*  виконання податку на нерухоме майно становить 282,0 тис. грн або 159,4%. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилось на 117,9 тис.грн або 71,8 відсотка.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 823,9тис.грн при плані звітного періоду 856,0 тис.грн, виконання – 96,3 відсотка. В порівнянні з Iпівріччям 2021 року збільшилось надходження на 305,7 тис.грн або на 59,0 %.

Від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності, надійшло 313,7 тис.грн, виконано на 96,8 відсотка. Збільшення надходжень на 23,3 тис.грн або на 8,0 % у порівнянні з першим півріччям  2021 року.

Податок на прибуток установ надійшов в сумі 48,1 тис. грн, виконання – 35,7 відсотка (зменшення надходжень до річних  призначень на 243,5 тис.грн); рентна плата за використання інших природних ресурсів – 186,9 тис.грн, виконання –101 відсоток (збільшення надходжень на 13,6 тис.грн у порівнянні з 1 півріччям 2021 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 6,6 тис.грн.

За I-епівріччя 2022 року акцизний податок поступив у сумі 1342,8 тис. грн при плані 1195,0 тис.грн, виконання 113,4%. В порівнянні з Iпівріччям 2021 року надходження зменшилось на 968,3 тис.грн або на 41,9 %.

Державне мито надійшло в сумі 15,6 тис.грн при плані звітного періоду 20,9 тис.грн, недоотримано 5,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшилось на 6,8 тис.грн, тобто на 30,4 відсотка.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 32089,6 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 98,5 відсотка до планових призначень – 32573,3 тис. грн, з них:

освітньої субвенції – 30116,0 тис. грн;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 808,6 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 112,3 тис.грн;

інші субвенції з місцевого бюджету – 352,7 тис.грн;

субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров`я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 700,0 тис.грн.

 В порівнянні з Iпівріччям 2021 року надходження міжбюджетних трансфертів зменшилось на 1575,1 тис.грн або 4,7 відсотка.

           До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 1898,1 тис. грн податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 111,3 тис. грн, виконано на 84,7 відсотка. В порівнянні з Iпівріччям 2021 року надходження збільшилось на 20,2 тис.грн, тобто на 22,2 відсотка;

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 9,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшилось на 48,5 тис.грн;

* власні надходження бюджетних установ – 1777,8 тис. грн.(збільшення надходжень на 1054,2  тис.грн), з них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 334,1тис.грн (відділ освіти – 151,5тис.грн, відділ культури та охорони культурної спадщини – 153,7 тис.грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 28,9 тис.грн);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 160,8 тис.грн (відділ освіти – 6,6 тис.грн, відділ культури та охорони культурної спадщини – 13,3 тис.грн, Жидачівська міська рада – 140,9 тис.грн);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,2 тис.грн (відділ освіти – 0,2 тис.грн);

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1282,7 тис.грн (ДЮСШ – 1 тис.грн, Жидачівська міська рада – 1281,7 тис.грн).

За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади  в обсязі 79141,1 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 77406,0тис.грн, по спеціальному фонду на суму 1735,1 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 67,2 відсотків або 52001,5 тис.грн. Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 14,1 відсоток від загального обсягу видатків або 10954,5 тис.грн. Інші видатки складають 18,7 відсоток або 14450,0 тис.грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство, субвенція іншим бюджетам та інші.

Видатки  державного управління  склали 9624,0 тис.грн (утримання апарату  міської ради - 8410,5 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта - 280,4 тис.грн та у сфері культура - 262,5 тис. грн, у сфері фінансів - 670,6 тис. грн), що становить 92,4 відсотків від планових призначень звітного періоду 10417,8 тис.грн) та 12,4 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  8782,3 тис.грн  -  на оплату праці з нарахуваннями (93,1 відсотки планових призначень 9431,8 тис.грн), 646,7 тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (90,3 відсотків планових призначень), інші видатки – 195,0 тис.грн. В порівнянні з I-мпівріччям2021 року касові видатки збільшилися на 1056,2 тис. грн, тобто на 12,3 відсотка.

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  52001,5 тис. грн, що  становить 92,1відсоткавідпланових призначень звітногоперіоду56458,9тис.грн. З них: 47700,6тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(94,1 відсотки планових призначень); 4049,4тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(85,6 відсотки планових призначень); 75,2тис.грн – на продукти харчування; 176,3 тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I-мпівріччям2021 року касові видатки зменшилися на 2487,6 тис. грн, тобто на 4,6 відсотка.

На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків  на загальнусуму 4493,9тис.грн, що становить 90,6відсотки від планових призначень звітного періоду (4963,1тис.грн). В порівнянні з Iпівріччям 2021 року касові видатки збільшилися на 1338,3 тис. грн, тобто на 42,4 відсотка.Касовівидаткипроведенона:

-оплату комунальних послуг- 3638,6 тис. грн,

- придбаннямедикаментів – 735,3 тис. грн,

- Програмузабезпеченнябезоплатного та пільговоговідпускулікарськихзасобів та зубного протезуванняпевнихкатегорійнаселення на територіїгромади (в частинівідшкодуванняпільговимкатегоріямнаселенняза придбанняліків по рецептах лікарів) – 120,0 тис. грн.

На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 4040,8тис.грн, що становить 93,6 відсотка від планових призначень звітного періоду -4316,9 тис. грн. З них: 3757,6тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(96,4 відсотки планових призначень); 275,8тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(76,1 відсотки планових призначень); 7,5 тис.грн – інші видатки. В порівнянні з Iпівріччям 2021 року касові видатки зменшилися на 36,7 тис. грн, тобто на 0,9 відсотка.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 918,7тис.грн, що становить 82,1відсотка від планових призначень звітного періоду (1105,8тис.грн). В порівнянні з Iпівріччям 2021 року касові видатки збільшились на 104,3 тис. грн, тобто на 12,8 відсотка.

В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за шість місяців поточногороку при плані 851,6тис.грн використано 795,9 тис.грн, що становить 93,5відсотка від планових призначень звітного періоду них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 758,7тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 29,1 тис. грн,інші видатки - 8,1 тис. грн.

На інші виплати населенню скеровано 122,9 тис. грн при плані 254,2 тис. грн, що становить 48,3відсотка від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з I-мпівріччям2021 року касові видатки зменшилися на 141,0 тис. грн, тобто на 53,4 відсотка.

В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 1499,0тис.грн, що становить 74,9 відсотка планових призначень – 2002,3тис.грн. В порівнянні з I-мпівріччям2021 року касові видатки зменшилися на 411,5 тис. грн, тобто на 21,5 відсотка. Видаткивикористано:

* на функціонування Жидачівської ДЮСШ в сумі 1474,0 тис. грн. З них: 1458,0тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 10,7 тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії,  інші видатки-  5,3 тис. грн;

*  на Програмурозвиткуфізичноїкультури і спорту на територіїгромадив сумі 25,0 тис. грн (відзначення премією чемпіона світу серед юніорів 20 років 2022 року та його тренерів).

Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарствавикористано 3530,5тис.грн, з них на організаціюблагоустроюнаселенихпунктів громади. В порівнянні з I-мпівріччям2021 року касові видатки зменшилися на 1115,0 тис. грн, тобто на 24,0 відсотка.

У I-мупівріччіпрофінансовановидатки на утримання та розвитокавтомобільнихдоріг та дорожньоїінфраструктури за рахуноккоштівміського бюджету в сумі 150,0 тис. грн, щоменшевідвідповідногоперіодуминулого року на 548,5 тис. грнабо на 78,5 відсотка.

ПротягомIпівріччя поточного року надано фінансову підтримку засобам масової інформації  в сумі 287,0 тис. грн, а саме: Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з I-мпівріччям2021 року касові видатки збільшилися на 60,0 тис. грн, тобто на 26,4 відсотка.

У I-мупівріччі поточного року з резервного фонду бюджету міськоїтериторіальноїгромадивиділенокошти на виконаннязаходівнеобхідних для забезпечення потреб оборони України, захистунаселеннятериторіальноїгромади  та інтересівдержави в умовахвоєнного станув сумі 850,0 тис. грн, з якихкасовівидаткисклали 609,4 тис. грн, виконано на 71,7 відсотка.

В звітному періоді надано міжбюджетнітрансферти (субвенції):

*бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 83,5 тис.грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (2 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища;

*державному бюджету навиконанняпрограмсоціально-економічногорозвиткурегіонів тареалізаціюПрограмизабезпеченняпожежноїбезпеки на територіїЖидачівськоїМТГ  всумі 150,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету Жидачівської міської територіальної громади за січень-червень поточного року склали 1735,1 тис.грн, зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2021 року на 724,5 тис. грн (на 29,5%).

В розрізі галузей видатки проведено: по установах освіти – 352,1тис.грн, з них на харчування учнів пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах, дітей в дошкільних підрозділах та дошкільних навчальних закладах-140,9 тис. грн, на оплату праці і нарахування на  заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи -190,0 тис. грн та на матеріали,предмети – 21,2 тис. грн; по установах культури - 1,4 тис. грн на  оплату послуг; по міській раді-1284,2 тис. грн на матеріали, предмети, обладнання, інветар.

           Станом на 1 липня поточногороку в бюджеті МТГ зафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетнимиустановами в загальномуфонді, на суму 53,5 тис.грн. З них:

*попричинінепроходження через ДКСУ у Жидачівськомурайонівідповідно до Порядку виконанняповноважень Державною казначейською службою України в особливому режимі в умовахвоєнного стану по апаратуміської ради – 26,0 тис. грн (придбання мишки - 0,4 тис. грн, Програма з міжнародного і транскордонногоспівробітництва та євроінтеграції – 25,7 тис. грн), по відділуосвіти – 2,1 тис. грн (оплата послуг за страхуванняшкільнихавтобусів);

*по причинізаблокованихрахунків по відділукультури – 0,9 тис. грн;

*по причинізареєстрованиххфінансовихзобов’язань КНП «Жидачівськаміськалікарня» в останніднімісяця – 24,4 тис. грн.  

 

Додатки додаються.

 

Начальник  відділу                                    Ірина НИКОЛИН

 

Аналіз виконання плану по доходах СФ на 01.07.2022 року

Аналіз виконання плану по доходах ЗФ на 01.07.2022 року

Аналіз фінансування установ на 30.06.2022 (Спеціальний фонд (разом))

Аналіз фінансування установ на 30.06.2022 (Загальний фонд)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень