Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗВІТ про виконання бюджету Жидачівської МТГ за І-й квартал 2022 року

Дата: 23.11.2022 16:21
Кількість переглядів: 170

ЗВІТ про виконання бюджету

Жидачівської міської територіальної громади

за Iй квартал 2022 року

 

До дохідної частини бюджету Жидачівської міської територіальної громади (надалі - МТГ)  за січень-березень 2022 року надійшло 38855,3 тис. грн, з них до загального фонду – 38550,0 тис. грн, до спеціального фонду – 305,3 тис. грн. В порівнянні з Iкварталом 2021 року надходження збільшились на 2790,2 тис.грн, тобто на 7,7 відсотків (до загального фонду – на 2784,8тис.грн, до спеціального – на 5,4 тис.грн).

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 25732,5тис. грн податкових та неподаткових надходжень, що становить 104,5 відсотка до плану звітного періоду – 24619,7 тис. грн. Бюджет перевиконано на 1112,8 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в бюджеті міської територіальної громади займають податки та збори на доходи фізичних осіб, їх частка у загальному фонді становить 59,4 відсотка в загальному обсязі надходжень. У грошовому виразі надійшло 15281,6 тис.грн, що становить 104,2 відсотків до плану звітного періоду. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 2310,2 тис.грн, тобто на 17,8 відсотка.

За I-й квартал до бюджету МТГ надійшло місцевих податків і зборівв грошовому виразі 8954,6 тис. грн (у порівнянні до 2021 року надходження збільшились на 290,3 тис.грн або 3,4 відсотка), їх частка в загальному обсязі надходжень становить 34,8 відсотка. Виконання по цьому виду податку становить 107%. З них:

*  виконання єдиного податку становить 5069,5тис. грн або 107,8%. В порівнянні з I кварталом 2021 року надходження збільшилось на 605,9 тис.грн тобто 13,6 відсотка; 

*  виконання плати за землю  в цілому становить 3751,3тис. грн або 105,3%. В порівнянні з 2021 роком надходження зменшилось на 355,3 тис.грн або 9,6 %; 

*  виконання податку на нерухоме майно становить111,8тис. грн або 135%. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилось на 43,1 тис.грн або 62,7 відсотка.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 232,9тис.грн при плані звітного періоду 263,0 тис.грн, виконання – 88,6 відсотка. В порівнянні з I кварталом 2021 року зменшилось надходження на 16,7 тис.грн або на 6,7 % .

Від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 150,2 тис.грн, виконано на 107,3 відсотка. Збільшення надходжень на 2,7 тис.грн або на 1,8 % у порівнянні з січнем-березнем 2021 року.

Податок на прибуток установ – 48,1 тис. грн, виконання – 100,1відсотка (зменшення надходжень до річних  призначеньна 243,5 тис.грн); рентна плата за використання інших природних ресурсів – 123,3тис.грн, виконання –84,1 відсотка (зменшення надходжень на 20,8 тис.грн у порівнянні з 1 кварталом 2021 року); інших надходжень до бюджету МТГ надійшло в сумі 76,4тис.грн.

За I-й квартал 2022 року акцизний податок поступив у сумі 859,9 тис. грн. при плані 859,7тис.грн, виконання 100%. В порівнянні з I кварталом 2021 року надходження зменшилось на 254,2 тис.грн або на 22,8 %.

Державне мито надійшло в сумі 5,5тис.грн при плані звітного періоду 7,0тис.грн, недоотримано1,5тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження зменшилось на 1,9 тис.грн, тобто на 25,7 відсотка.

До загального фонду бюджету МТГ надійшло 12817,6 тис.грн міжбюджетних трансфертів, що становить 97,2 відсотка до планових призначень – 13183,1 тис. грн, з них:

  • освітньої субвенції – 12353,4 тис. грн;
  • субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 330,0 тис. грн;
  • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 42,3 тис.грн;
  • інші субвенції з місцевого бюджету – 91,9 тис.грн.

       В порівнянні з I кварталом 2021 року надходження міжбюджетних трансфертів збільшилось на 1291,5 тис.грн або 7,3 відсотка.

До спеціального фонду бюджету МТГ надійшло 305,3 тис. грн, податкових та неподаткових надходжень, у тому числі:

* екологічний податок – 54,0 тис. грн, виконано на 78,6 відсотка. В порівнянні з I кварталом 2021 року надходження збільшилось на 4,2 тис.грн, тобто на 8,4 відсотка;

* грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 6,5 тис. грн.. В порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження збільшилось на 6,4 тис.грн;

* власні надходження бюджетних установ – 244,8 тис. грн.(зменшення надходжень на 5,3 тис.грн), з них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 157,1тис.грн (відділ освіти – 103,9тис.грн, відділ культури та охорони культурної спадщини – 41,6 тис.грн, КУ «Центр надання соціальних послуг» - 11,6 тис.грн);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`- 86,5 тис.грн (відділ освіти – 3,1 тис.грн, відділ культури та охорони культурної спадщини – 7,2 тис.грн, Жидачівська міська рада – 76,2 тис.грн);

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 0,2 тис.грн (відділ освіти – 0,2 тис.грн);

- благодійні внески, гранти та дарунки – 1 тис.грн (ДЮСШ – 1 тис.грн).

За звітний період проведено видатків бюджету Жидачівської міської територіальної громади  в обсязі 36810,1 тис.грн, в тому числі: по загальному фонду на суму 36596,6тис.грн, по спеціальному фонду на суму 213,5тис.грн.

В структурі видатків загального фонду найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування галузі «Освіта»  за рахунок  коштів державного та  бюджету МТГ – 67,3 відсотків або 24692,6 тис.грн.Видатки на утримання інших галузей  (охорони здоров`я, соціального захисту, культури і мистецтва, фізичної культури та спорту) становлять 15,6 відсоток від загального обсягу видатків або 5796,4 тис.грн. Інші видатки складають 16,9 відсоток або 6177,5тис.грн. Це видатки на утримання органів державного управління, підтримку засобів масової інформації, житлово-комунальне господарство,субвенціяіншим бюджетам та інші.

Видатки  державного управління  склали 4405,5тис.грн (утримання апарату  міської ради -3880,1 тис. грн, керівництво і управління у сфері освіта-115,6тис.грн тау сфері культура -120,1 тис. грн,керівництво і управління органів у сфері фінансів- 289,7 тис. грн), що становить 90,0 відсотків від планових призначень звітного періоду (4922,8 тис.грн) та 12,0 відсотків від загального обсягу видатків загального фонду. З них:  3853,0тис.грн  -  на оплату праці з нарахуваннями (89,9 відсотки планових призначень4284,1тис.грн), 457,7тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (92,7 відсотків планових призначень), інші видатки – 94,8тис.грн.В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки збільшилися на 267,9 тис. грн, тобто на 6,5 відсотка.

Видатки на  функціонування установ освіти у звітному періоді склали  24692,6 тис. грн, що  становить 95,7відсотківвідпланових призначень звітногоперіоду– 25842,1 тис.грн. З них: 21201,7 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(97,0 відсотки планових призначень); 3353,6тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(91,9 відсотки планових призначень); 123,8тис.грн – на продукти харчування; 137,3 тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки збільшилися на 3379,7 тис. грн, тобто на 15,9 відсотка.

На фінансування галузі охорони здоров’я проведено видатків на оплату комунальних послуг  на суму 2704,6 тис.грн, що становить 82,6відсотка від планових призначень звітного періоду (3404,0 тис.грн). В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки збільшилися на 1033,8 тис. грн, тобто на 61,9 відсотка.

На функціонування установ культури і мистецтва проведено видатків в сумі 1880,4 тис.грн, що становить 86,1 відсотка від планових призначень звітного періоду -2186,9 тис. грн. З них: 1693,0 тис.грн - на оплату праці з нарахуваннями(92,0 відсотки планових призначень); 179,9тис.грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(57,5 відсотки планових призначень); 7,5тис.грн – інші видатки.В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки зменшилися на 464,8 тис. грн, тобто на 19,8 відсотка.

У галузі соціального захисту та соціального забезпечення освоєно бюджетних коштів на суму 444,4тис.грн, що становить 88,0відсотка від планових призначень звітного періоду (505,0 тис.грн). В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки збільшились на 204,0 тис. грн, тобто на 84,9 відсотка.

В загальному обсязі видатків по соціальному захисту на утримання  КУ «Центр надання соціальних послуг» за три місяці поточногороку при плані 430,9 тис.грн використано 397,8 тис.грн, що становить 92,3відсотка від планових призначень звітного періоду них: на оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 373,1тис.грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 21,7 тис. грн,інші видатки - 3,0 тис. грн.

На інші виплати населенню скеровано 46,5 тис. грн при плані 74,1 тис. грн, що становить 62,8відсотка від планових призначень звітного періоду. В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки зменшилися на 13,1 тис. грн, тобто на 22,0 відсотка.

В галузі фізичної культури і спорту обсяг видатків становить 697,1тис.грн, що становить 81,2 відсотка планових призначень – 858,2 тис.грн. В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки збільшилися на 53,9 тис. грн, тобто на 8,4 відсотка.Видаткивикористано на функціонування Жидачівської ДЮСШ. З них: 686,9 тис.грн – на оплату праці з нарахуваннями; 6,5тис.грн – на оплату за спожиті енергоносії,  на проведення змагань- 3,6 тис. грн, інші видатки-0,1 тис. грн.

Протягом звітного періоду на програми в галузі житлово-комунального господарствавикористано суму 1342,3 тис.грн, з нихна організаціюблагоустроюнаселенихпунктів громади. В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки зменшилися на 553,2 тис. грн, тобто на 29,2 відсотка.

ПротягомI кварталу поточного року надано фінансову підтримку засобам масової інформації  в сумі 142,1 тис. грн, а саме:Комунальному підприємству «Редакція радіомовлення «Жидачів ФМ». В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки збільшилися на 52,9 тис. грн, тобто на 59,3 відсотка.

В звітному періоді надано субвенцію бюджету Бібрської міської територіальної громади в сумі 39,7 тис.грн на здійснення видатків за обслуговування одиноких (3 особи) з Жидачівської міської територіальної громади в стаціонарному відділенні смт. Нові Стрілища. В порівнянні з I кварталом 2021 року касові видатки зменшилися на 15,2 тис. грн, тобто на 27,7 відсотка.

Видаткиспеціального  фонду  бюджету Жидачівської територіальної громади за січень-березень поточного року склали 213,5 тис.грн зменшилисяв порівнянні з відповіднимперіодом 2021 року на 66,7 тис. грн (на 23,8%).

В розрізі галузей видатки проведено: по установах освіти – 209,6 тис.грн, з них на харчування учнів пільгових категорій в загальноосвітніх навчальних закладах, дітей в дошкільних підрозділах та дошкільних навчальних закладах-122,8 тис. грн, на оплату праці і нарахування на  заробітну плату педагогічних працівників мистецької школи - 68,0 тис. грн та на придбанняматеріалів та предметів – 18,8 тис. грн; по установах культури - 1,4 тис. грн. на придбання господарських товарів та оплату послуг; по міській раді- 2,4 тис. грн на придбанняматеріалів та предметів.

           Станом на 1 квітня поточногороку в бюджеті МТГзафіксована кредиторська заборгованість, яка допущена бюджетнимиустановами в загальномуфонді,насуму 58,4тис.грн попричинінепроходження через ДКСУ у Жидачівськомурайонівідповідно до Порядку виконанняповноважень Державною казначейською службою України в особливому режимі в умовахвоєнного стану (по апаратуміської ради – 9,1 тис. грн, оплата членськихвнесківАсоціаціїмістУкраїни – 17,7 тис. грн, по Програміз міжнародного і транскордонногоспівробітництва та євроінтеграції – 25,7 тис. грн, по оплаті за послугипроведення тендеру в освіті – 5,0 тис. грн, по культурі – 0,9 тис. грн).

Додатки додаються.

 

Начальник фінансового відділу                                    Ірина НИКОЛИН

 

Аналіз виконання плану по доходах СФ на 01 квітня 2022 року

Аналіз виконання плану по доходах ЗФ на 01 квітня 2022 року

Аналіз фінансування установ на 31.03.2022 (Спеціальний фонд (разом))

Аналіз фінансування установ на 31.03.2022 (Загальний фонд)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень