A A A K K K
для людей із порушенням зору
Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану  села Іванівці Стрийського району Львівської області

Дата: 18.08.2022 15:25
Кількість переглядів: 264

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану  села Іванівці Стрийського району Львівської області

  1. Замовник СЕО: виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: генеральний план села Іванівці розробляється згідно з рішенням Вільховецької сільської ради від 27.01.2016 р. №96. При розробленні  генерального плану враховується  Схема планування території Львівської області,  Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація містобудівного та земельного кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування.

Генеральний план села Іванівців є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Жидачівської міської територіальної громади.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів.

Генеральним планом села Іванівці вирішуються наступні питання:

-   обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;

-   урахування державних, громадських і   приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

-   обґрунтування та визначення територій для містобудівних потреб;

-   забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів сталого розвитку населеного пункту;

-   визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

-   розроблення   містобудівних   заходів   щодо   охорони   довкілля   та раціонального використання природних ресурсів;

-   розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

З наведених питань, окрім генерального плану населеного пункту виконується проект «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів): умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

На підставі генерального плану населеного пункту в майбутньому будуть розроблені детальні плани територій, які згідно зі ст. 19 Закону, зокрема, визначають:

- функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон воднихоб'єктів.

Містобудівні умови та обмеження згідно зі ст. 29 включають, зокрема:

- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

- планувальні обмеження (охоронні зони пам'яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду, зони санітарної охорони);

- охоронні зони об'єктів транспорту, зв'язку, інженерних комунікацій, відстані від об'єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

 

Планувальні обмеження:

Об’єкти

Санітарно-захисна зона, охоронна зона

Примітки

1. Сільськогосподарські об’єкти

ФГ Цан

(зерносклади, овочесховище,телятники)

50-100 м

СЗЗ до житлової та громадської забудови витримана

Виробничо-складські будівлі

(виготовлення бетонних виробів)

100 м

Передбачити  як територію для розміщення підприємства V класу (засан.класифікацією) з дотриманням СЗЗ до існуючої житлової забудови та громадських об’єктів

Млин

100 м

2. Комунальні об’єкти

Кладовище

300м

Передбачення нового кладовища з дотриманням СЗЗ до існуючої житлової забудови та громадських об’єктів

3. Транспортні, транзитні коридори

ЛЕП 110 кВ

ЛЕП 35 кВ

ЛЕП 10 кВ

20 м

15 м

10 м

Повітряні лінії електропередачі (ПЛ) напругою 35 кВ і вище слід розміщувати за межами сельбищних територій, а при реконструкції територій населених пунктів - передбачати винесення існуючих ПЛ за межі сельбищних територій згідно з п.11.3.9 ДБН Б.2.2-12:2018

4.Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: впливу не передбачається;

б) для територій з природоохоронним статусом:в межах населеного  пункту відсутні об’єкти з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: не спричинятимуть транскордонних наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із виконанням генерального плану населеного пункту, наступні:

  • влаштування централізованої системи каналізування території та будівництво станції очистки дощових і талих вод, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;
  • відновлення старих і створення нових територій зелених насаджень загального користування та спеціального призначення (в межах санітарно-захисних зон від кладовищ, виробничих територій, автодороги), зон рекреаційного призначення на громадських землях, що забезпечить зниження негативного впливу на навколишнє природнє середовище, перш за все, повітряний бассейн від забруднення викидами автотранспорту.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: у контексті СЕО генерального плану села Іванівці Стрийського району Львівської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: з метою поліпшення навколишнього природного середовища встановлюються смуга зелених насаджень, санітарно-захисні зони від кладовища та виробничих об’єктів, охоронні зони від інженерних мереж та червоні лінії вулиць.

8.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада, відповідальна особа Людкевич Леся Володимирівна, тел.(03239)31-151, e-mail: meriya.zhydachiv@i.ua.

         Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує Жидачівська міська рада

         Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

         Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

         Органи з питань охорони навколишнього природнього середовища та з питань охорони здоров’я щодо проекту документа державного значення місцевого рівня надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів  з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

         Просимо надати зауваження та пропозиції.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень