Жидачівська міська територіальна громада
Львівська область, Стрийський район

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ПРО ВІДБІР СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дата: 02.08.2023 15:30
Кількість переглядів: 327

Оголошено конкурс про відбір суб’єктів оціночної діяльності
     Виконавчий комітет Жидачівської міської ради на підставі рішення від 27.07.2023 р. №203 оголошує конкурс про відбір суб’єктів оціночної діяльності, зокрема суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, визначеними такими згідно із Закону України «Про оцінку земель».
Назва об’єкта оцінки:  земельна ділянка комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 1,6302 га, кадастровий номер 4621583300:01:000:0043, що розміщена  за адресою: Львівська область,  Стрийський район, с.Заріччя, вул. Господарська,15 код виду цільового призначення земельної ділянки – 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка  підлягає продажу відповідно до рішення Жидачівської міської ради № 2126 від 06.07.2023 р.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 81730, Львівська область, Стрийський район, с.Заріччя, вул..Господарська, 15
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості земельної ділянки з метою продажу її у власність.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 1483199,92 гривень.
   Для участі в конкурсі просимо подати такі документи:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою згідно з додатком 1;
копії установчих документів претендентів, завірені належним чином;
копії документів, що підтверджують кваліфікацію оцінювачів (копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача), які працюють у штаті та які будуть залучені до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна;
копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
копію свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів;
інформацію про претендента (документ, який містить відомості про претендента, досвід його роботи, кваліфікацію та особистий досвід роботи оцінювачів, що працюють у його штаті й додатково залучаються ним із незалежної оцінки майна) згідно з додатком 2;
конкурсні пропозиції претендента.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом
документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів діяльності». (Положення про конкурс за посиланням https://zhidachiv-miskrada.gov.ua/docs/1403834/).
          Конкурсна пропозиція претендента подається окремо у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях).
          Конкурс відбудеться 22 серпня 2023 року об 11 год. в залі засідань міської ради по вул. Шашкевича, 2, м. Жидачів.
          Документи та пропозиції подавати до Жидачівської міської ради  в термін до 17:00 год. 19 серпня 2023 року за адресою: 81700, Львівська область, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2. Телефон для довідок (03239) 3-11-51,  e-mail: [email protected]
         
 
Конкурсна комісія з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

Додаток 1
 
ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
Заявник________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________ № ________________________Керівник______________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові; посада)
який діє на підставі ____________________________________________________________
(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
 
_______________________________________________________________________________
підприємців та громадських формувань  – для фізичних осіб – підприємців)
зареєстрованого__________________________________________ за №
Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________ № ________
Розрахунковий рахунок  №_________________ в __________________
МФО _____________________________________
Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків або серія та номер  паспорта  (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються   від прийняття   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _______________________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання)
_______________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Телефон
 
 
 
 
 
 
 
 
Телефакс
 
 
 
 
 
 
 
 
Електронна пошта
Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки ________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
(повна назва об’єкта)
 
“___” ____________ 20__ року
                                                     ______________
М.П. (за наявності)                            (підпис)

 

 

 


Додаток 2
 
 
Інформація про претендента
________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)
 
1.Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________
2.Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*
Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача
Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-
не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**
Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача
Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач
Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років
Особистий підпис***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.
** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі
Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  3.  Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності        2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).
2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.
*** Розглядається як письмова згода.
   3.Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
№ з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*
Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача
Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-
не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**
Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача
Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач
Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років
Особистий підпис***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     * Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.
** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі
1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.
ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).             2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.
*** Розглядається як письмова згода.
4.Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва документа
Ким виданий документ
Дата видачі і номер  документа
 
 
 
 
 
5.Інша інформація, що зазначається претендентом, згідно з абзацами другим, третім пункту 4 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності  для здійснення незалежної оцінки об’єктів оренди комунального майна                                  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)
 
 
«____» ___________________________20____ року
 
                                __________________________
М.П. (за наявності)                              (підпис)

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень